Standpunten

Zoeken

Bestuur en democratie

De gemeente: dat zijn we met zijn allen

Lees verder

Dit is gelukt

De PvdA Hof van Twente heeft de afgelopen vier jaar in de oppositiebanken gezeten, maar heeft toch heel veel bereikt.

Lees verder

Economie, werk en inkomen

Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze lokale economie

Lees verder

Een groene en duurzame gemeente

Denken aan de toekomst van de Hof

Lees verder

Een vitaal platteland

Ons platteland is gezichtsbepalend

Lees verder

Financiën

Een gezonde financiële basis voor een eerlijk en sociaal beleid

Lees verder

Onderwijs en cultuur

Onderwijs is de basis van onze samenleving

Lees verder

Politiek van Waarde

De opdracht aan de commissie is: Hoe kan er een eind worden gemaakt aan het machteloze gevoel? Hoe zorgen we voor meer zeggenschap van burgers, voor een gevoel van medeeigenaarschap? Hoe zorgen we ervoor dat instituties (weer) dienstbaar zijn aan de mensen die erop zijn aangewezen, opdat zij het heft in eigen hand kunnen nemen? In het rapport Politiek van waarde worden twee conclusies getrokken: 1. De waarden moeten leidend zijn in het politieke handelen, anders zijn ze waardeloos 2. De middelen die worden ingezet om de idealen te verwezenlijken moeten passen bij de idealen

Lees verder

Recreatie en toerisme

Wees welkom in onze Hof, het is hier goed vertoeven

Lees verder

Ruimte en wonen

Kom en blijf wonen in de Hof van Twente

Lees verder

Sport

Sport verbindt en houdt je erbij

Lees verder

Veiligheid en openbare orde

Veiligheid voorop!

Lees verder

Verkeer en vervoer

Veilige bereikbaarheid en toegankelijkheid

Lees verder

Welzijn en zorg

Zorg op maat is onze grootste uitdaging in de komende jaren

Lees verder

Waar ben je naar op zoek?