Dit is gelukt

De PvdA Hof van Twente heeft de afgelopen vier jaar in de oppositiebanken gezeten, maar heeft toch heel veel bereikt.

Een greep uit de zaken, die door de inzet van de PvdA-fractie in de Hof zijn bereikt:

Leefomgeving en veiligheid

 • Grootschalige veehouderij – zoals de varkensclusters – zijn tegengehouden. De PvdA heeft zich verzet tegen het verlenen van een milieuvergunning voor een grootschalige geitenfokkerij in onze gemeente.
 • We voeren actie tegen de komst van goederentreinen en we bestrijden de overtredingen van Pro Rail.
 • Op ons initiatief heeft de gemeente Hof van Twente zich schaliegasvrij verklaard.
 • We hebben een voorstel gedaan om te komen tot een optimale straatverlichting waarbij ook de veiligheid van inwoners is gewaarborgd. Donker waar het kan en licht waar het moet.
 • De PvdA heeft als enige tegen het bestemmingsplan op het Schild in Goor gestemd omdat we hoogbouw niet vinden passen op die plek.
 • We hebben ons ingezet voor meer handhaving en daardoor is er een extra toezichthouder gekomen.

 

Economie en werkgelegenheid

 • Het centrum in Goor wordt aangepakt mede dankzij de injectie van € 500.000 op voorstel van de PvdA
 • We hebben ons ingezet voor het pact van Twickel omdat dat belangrijk is voor de werkgelegenheid in deze tijd en het goed is voor het toerisme
 • De gemeente voert een duurzaamheidplan uit dat in eerste instantie door de PvdA is bedacht. Er is in totaal 2 miljoen geïnvesteerd in duurzaamheid.
 • De PvdA heeft als eerste voorgesteld om leegstaande industrieterreinen anders te gaan gebruiken, bijvoorbeeld door er zonnepanelen op te plaatsen
 • De PvdA heeft bij het College en de Raad continue gehamerd op de ontwikkeling van het industrieterrein Markelo.

 

Zorg en welzijn

 • We hebben steeds aandacht gevraagd voor de veranderingen in de zorg en onze uitgangspunten neergelegd in een door ons opgestelde zorgnota.
 • We hebben ons ingezet voor een goede financiële basis voor peuterspeelzaal/kinderdagverblijven (Triangel) conform de afspraken.
 • We hebben bemiddeld in de woonproblematiek op het Gijmink, waardoor het gesprek tussen de bewoners en Viverion weer op gang is gekomen.
 • Ook het vastgelopen overleg tussen huurdersvereniging Goor en Viverion is door bemiddeling van de PvdA weer losgetrokken.
 • We hebben het Ombudsteam in onze gemeente opgezet.

 

Kunst en cultuur

 • Samen met de Reggehof en de bibliotheek zijn er plannen uitgevoerd om sluiting of minimalisering tegen te gaan
 • We hebben constante aandacht voor behoud van kunstwerken en ons cultureel erfgoed, concreet door de instelling van de erfgoedcommissie.
 • Samen met de VVD hebben we er voor gezorgd dat er een budget beschikbaar is gekomen voor het behoud van gemeentelijke monumenten, zoals het tolhuisje en historische boerderij Ambt Delden.

 

Overige zaken

 • We hebben als partij om een onderzoek gevraagd naar het reilen en zeilen van de ambtelijke organisatie. Mede door de uitkomsten van dit onderzoek gaat het nu weer de goede kant op
 • We hebben voortdurend gehamerd op inzicht in de uitgaven voor wegenonderhoud. De rekenkamer heeft ons in het gelijk gesteld en het blijkt dat de gemeente geld aan wegen uitgeeft zonder te weten of dat echt nodig is
 • Collectief opdrachtgeverschap heeft veel extra woningen voor mensen met lage inkomens opgeleverd.
 • We hebben een onderzoek gedaan naar de (overstap) tarieven van Syntus vanuit Goor en Delden. Mede daardoor zijn in de Tweede Kamer de tarieven in positieve zin aangepast.
 • Constructief hebben meegedacht over de bezuinigingen en daarom mede hebben gezorgd voor gezonde financiën
 • We hebben in alle kernen constante aandacht voor de verkeersveiligheid en hebben voortdurend bij alle ontwikkelingen onze inwoners erbij betrokken.

Waar ben je naar op zoek?