Recreatie en toerisme

Wees welkom in onze Hof, het is hier goed vertoeven

De landschappelijke kwaliteit van onze gemeente zijn de beken, de houtwallen, de karakteristieke bebouwing, de vergezichten, kortom een samenspel van elementen die ons landschap zo mooi maken. Investeren in deze elementen zien wij als investeren in een plezierige en gezonde woon- en werkomgeving en investeren in een onze grootste toeristische trekpleister.

Onze gemeente leent zich bij uitstek voor kleinschalige recreatie en dat is ook de grote aantrekkingskracht. De infrastructuur (fiets- en wandelpaden) en accommodaties zijn hierop afgestemd.

 

De knelpunten

  • De Hof van Twente is afhankelijk van kleinschalige recreatie en toerisme en moet daarin concurreren met andere naburige gemeenten en regio’s.

 

Onze oplossingen

 

  •  Bevorderen van de afwisseling in het landschap en de variëteit in infrastructuur (wandel-, fiets-, ruiter- en mountainbikepaden).
  •  Activiteiten die het toerisme bevorderen worden door de gemeente gestimuleerd.
  • Gastheerschap en een goede informatievoorziening zijn van groot belang voor het toerisme.
  • Het versterken van de mogelijkheden tot het lokaal verkopen van streekeigen producten.
  • Het realiseren van kleinschalige camperplaatsen en voorzieningen voor plezierschepen.

 

Overige aandachtspunten

  • De PvdA-Hof van Twente wil het accent leggen op maatwerk per kern en kleinschaligheid. De recreatieve voorzieningen moeten passen in het landschap en de lokale economie versterken.
  • De ontwikkeling van de Domelaar in Markelo voor recreatie (wandelen, fietsen en watersport) moet ter hand worden genomen. Hoewel de vergunning tot zandwinning nog geldt tot 2019, moet zo snel mogelijk gestart worden met het ontwikkelen van een plan.

Waar ben je naar op zoek?