Bestuur

Margot Gunderman

Margot Gunderman

Secretaris

Notuliste bestuurs- en afdelingsvergaderingen
John Koster

John Koster

Algemeen lid

Permanente campagne
Peter de Bruijn

Peter de Bruijn

adviseur

Congresafgevaardigde en afgevaardigde Politieke Ledenraad, Politieke en bestuurlijke verbinding
Frans Kruse

Frans Kruse

Penningmeester

Nieuwsbrief