Een groene en duurzame gemeente

Denken aan de toekomst van de Hof

De inwoners van de Hof van Twente hebben het geluk te mogen wonen in een van de aantrekkelijkste gebieden van Nederland. Dat willen we graag zo houden. Achteruitgang en aantasting gaan we tegen en waar mogelijk versterken we de kwaliteiten van ons landschap.

We gebruiken met elkaar (te) veel energie, grondstoffen en ruimte. Dat gaat ten kosten van anderen, op dit moment en in de toekomst. Ook hopen onze afvalstoffen zich op. In en op de bodem en in de lucht, in de vorm van CO2, waardoor het klimaat verandert.

De PvdA wil niet interen op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. We willen niet leven met lusten die ten laste komen van anderen. De term ‘duurzaam’ vat dat samen. Preventie komt op de eerste plaats: geen verspilling, geen oneerlijke handel, geen uitputting van ecosystemen. Dit kan door hergebruik van grondstoffen, goede isolatie, zuiniger apparaten en auto’s, en door bewust gedrag als consument.

De ontwikkeling naar een duurzame samenleving verloopt langzaam, het is ook een ingewikkeld proces. Technisch kan er veel, maar het realiseren blijkt lastig. De PvdA wil burgers, ondernemers, de gemeente en haar maatschappelijke partners helpen om de juiste keuzes te maken en daarmee de duurzaamheid te bevorderen.

 

De knelpunten

 • Wij teren in op eindige voorraden water, energie en grondstoffen, we leven boven onze stand en ten kosten van anderen nu en in de toekomst.
 • De ombuiging naar een duurzame samenleving gaat (te) langzaam. En de nadelige gevolgen van onze keuzen zijn (nog) niet altijd zichtbaar of voelbaar. Ze raken andere, ons onbekende mensen, ver weg of in een verre toekomst.
 • Eén enkele consument of ondernemer, of een enkele gemeente zoals de Hof van Twente, kan de wereld niet redden. Maar samen komen we verder.

 

Onze oplossingen

 •  Duurzaamheidscheck, de gemeente maakt in haar beleidsplannen inzichtelijk wat de gevolgen zijn voor het milieu en de sociale omgeving van de keuzen die zij maakt.
 • Fair en groen inkopen. De gemeente verbindt duurzaamheidsvoorwaarden bij inkoopbeleid en aanbestedingen van producten en diensten, zoals fair trade keurmerk, geen kinderarbeid, FSC-hout e.d.
 • Energie ambitieus. De gemeente gaat voor de doelstelling: in 2020 20% hernieuwbare energie en 20% reductie CO2-uitstoot. In 2030 is de gemeente energie- of klimaatneutraal.
 • Lokale energie. De PvdA is voor oprichting van of steun aan een lokaal energiebedrijf.
 • Afvalvrije gemeente. De gemeente is in 2030 (vrijwel) afvalvrij, door gescheiden inzameling, opwerking en hergebruik en energiewinning.
 • De gemeente stimuleert maatregelen (ook bij de inwoners), die leiden tot schoner afvalwater.

 

Onze andere aandachtspunten:

 • De gemeente ontwikkelt beleid, zodanig dat ‘duurzaamheidswinst’, ook in de vorm van compenserende maatregelen, tot uitdrukking gebracht kan worden bij vergunningverlening en aanbestedingen. Zo zou voor een energieneutrale woning met een substantieel volume aan muur- en dakisolatie compensatie kunnen gelden in de vorm van een groter toegestaan bouwvolume.
 • De gemeente wil ‘groen investeren’ bevorderen, door aantrekkelijke leningen te verstrekken (revolving fund), bij voorkeur in samenhang met cofinanciering vanuit provinciale, landelijke en Europese fondsen.
 • De gemeente bevordert vlinder- en bijenstand door inzaai van bloeiplantzaad op braakliggende terreinen.
 • Bevordering van de agrarische sector als energieproducent.
 • Verbetering van de openingstijden en veiligheid van de milieustraat in Goor.

Waar ben je naar op zoek?