Ombudsteam

In het ombudsteam van de PvdA staan vrijwilligers binnen én buiten de partij klaar om mensen te helpen met ‘kleine problemen’. Noem ze klein, maar het gaat hier wel om grote ergernissen: overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, allemaal zaken die mensen dagelijks raken.

Ombudswerk richt zich traditiegetrouw vooral op klachten over overheidsinstanties, maar wij kunnen je ook op weg helpen als je niet goed weet bij welke instantie je moet aankloppen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een geschil met gemeente, bank, fiscus of ziekenhuis.

Voor alle meldingen geldt een strikte geheimhouding. Het team bestaat uit een twintigtal personen, onder wie deskundigen op diverse gebieden. Hierdoor kan de inwoner van de gemeente Hof van Twente bij bijvoorbeeld zorgvraagstukken, juridische vragen, onderwijskwesties en de werkwijze van de gemeente naar de juiste plek voor het antwoord worden begeleid. De experts hebben niet alleen zelf deskundigheid in huis, maar beschikken over een netwerk en kunnen daardoor deuren openen. Het doel van het ombudsteam is om mensen met individuele klachten te helpen, die er op een of andere manier zelf niet meer uit kunnen komen. Bijvoorbeeld doordat ze door de instanties steeds van het kastje naar de muur worden gestuurd of de weg in ‘regelland’ niet meer kunnen vinden. Het ombudsteam lost het probleem niet zelf op, maar opent deuren en begeleidt.

Daarnaast wil het ombudsteam structurele problemen in kaart brengen, zoals in een kern, buurtschap of wijk. Als er al een duidelijk probleem aanwezig is, kan er een buurtavond worden gehouden. De resultaten uit een onderzoek of de gespreksavond kunnen worden teruggekoppeld naar de gemeente of de PvdA-fractie in de gemeenteraad.

Het ombudsteam is bereikbaar via de bestuurs- of raadsleden. Zie daarvoor de pagina “wie is wie”.

Waar ben je naar op zoek?