Sport

Sport verbindt en houdt je erbij

Door te investeren in sport en beweging bevorderen we niet alleen de gezondheid, maar ook het actief deelnemen aan de samenleving. Het is daarom van groot belang dat sport voor iedereen toegankelijk is, zowel individueel als in verenigingsverband. Het inkomen mag geen drempel vormen.

Voldoende bewegen is bij iedereen een belangrijk preventief middel om geestelijke en lichamelijke gezondheidsklachten te voorkomen. Voor de PvdA betekent dit dat de gemeente de twee zwembaden in de gemeente en één sporthal per kern structureel moet ondersteunen.

 

De knelpunten

 • Sport is vaak het kind van de rekening als het gaat om bezuinigingen, zowel bij de gemeente als bij de mensen zelf.
 • Het onderhouden van accommodaties wordt steeds duurder en de gemeente wil deze taken afstoten.
 • Het aantal geboortes neemt af en dat betekent dat (sport)verenigingen met kinderen als doelgroep het steeds moeilijker krijgen.
 • Bewegingsonderwijs wordt steeds verder uitgehold onder andere door het verdwijnen van vakleerkrachten en het niet meer faciliteren van vervoer naar sportaccommodaties en zwembaden.

 

Onze oplossingen

 

 • De combinatiefunctionaris voor bewegingsonderwijs moet blijven. Voor de financiering kan onder andere gekeken worden naar sponsoring vanuit de zorgverzekeraars.
 • De PvdA wil het systeem van sportstimuleringsbonnen voor minima invoeren.
 • Bestaande dure accommodaties moeten een bredere bestemming krijgen en voor meerdere functies geschikt worden gemaakt.
 • Minimaal één sportzaal of sporthal per kern en de zwembaden in Markelo en Delden zijn basisvoorzieningen.

 

Overige aandachtspunten

 • Sport- en recreatieve voorzieningen moeten bereikbaar blijven, zowel qua spreiding en accommodatie als qua betaalbaarheid. Dit laatste zo nodig in combinatie met bijzondere bijstand en de WMO-mogelijkheden. Voor wat spreiding betreft moet per kern bepaald worden aan welke sport- en recreatieve activiteiten behoefte is.
 • De PvdA wil specifiek aandacht en financiële bijdrage voor het sporten en recreëren door ouderen, bijvoorbeeld door:
 1. Realiseren van bewegen voor ouderen als activiteit in alle kernen
 2. Zorgdragen van vervoer van ouderen naar en van sport- en recreatieve activiteiten.
 • Basis voor de keuze van accommodaties moet in ieder geval zijn: iedereen moet van de accommodatie gebruik kunnen maken, de accommodatie moet ten minste voor gehandicapten en ouderen beschikbaar en toegankelijk zijn.

Waar ben je naar op zoek?