Veiligheid en openbare orde

Veiligheid voorop!

In de Hof voelen we ons veilig en dat wil de PvdA zo houden. Ondanks dat er relatief weinig incidenten zijn, hebben we de afgelopen jaren een groeiend probleem met inbraak en diefstal. Veiligheid is echter meer dan zonder angst de straat op gaan. Het is belangrijk dat politie en Boa’s makkelijk aanspreekbaar zijn. Daarom zet de PvdA in op vaste agenten en Boa’s die vaak zichtbaar zijn in de verschillende kernen van de gemeente.

De PvdA streeft naar minder regels, maar wel naar goede handhaving van de afspraken die zorgen voor een leefbare gemeente. Speerpunten voor handhaving zijn het veroorzaken van overlast in de openbare ruimte, dumping van afval, geluidsoverlast en drankgebruik en overlast door minderjarigen.

De uitvoering van een groot gedeelte van het veiligheidsbeleid is ondergebracht bij regionale organen, zoals de veiligheidsregio. De organen bepalen grotendeels zelf wat zij doen, zonder dat hier goede controle op plaatsvindt vanuit de gemeenten. De PvdA wil de invloed die de gemeenteraden hebben op deze organen vergroten.

Veiligheid is echter meer dan zonder angst de straat op gaan. Het is ook je geborgen en gewaardeerd voelen in de omgeving. In feite hebben we het dan noaberschop. De PvdA is van mening dat de gemeente deze noaberschop moet faciliteren en moet koesteren.

 

De knelpunten

 • De zeggenschap van de gemeenten over de inzet van politie staat door de landelijke centralisatie onder druk
 • Er is momenteel onvoldoende BOA-inzet waardoor gemeentelijk beleid niet gehandhaafd wordt. Dit zorgt voor een situatie waar het recht van de brutaalste geldt en hierdoor oneerlijke situaties ontstaan t.o.v. mensen die zich wel aan de regels houden.
 • Hoewel statistisch gezien het steeds veiliger wordt, voelen de burgers zich steeds onveiliger. Dit komt deels door de ‘onzichtbaarheid’ van handhavers in de wijken.

 

Onze oplossingen

 • De PvdA wil – in samenwerking met andere gemeenten –  meer Bijzondere Opsporing Ambtenaren (Boa’s) inzetten
 • De PvdA wil het aantal wijkagenten uitbreiden tot een niveau van 1 wijkagent op 5000 inwoners.
 • Door uitbreiding van samenwerking tussen politie, Boa’s en beveiligingsdiensten wil de PvdA verbetering van de veiligheid.

 

Onze overige aandachtspunten

 • Veiligheid moet hoog op de politieke agenda. De gemeenteraad gaat daarom periodiek om de tafel met politie, kerncoördinatoren en vertegenwoordigers van scholen, kern- en buurtverenigingen en -vertegenwoordigers.
 • Het geven van voorlichting aan inwoners over het voorkomen van inbraak en diefstal blijft een voortdurend aandachtspunt, evenals het ontwikkelen van methodes om diefstal en overvallen in winkels tegen te gaan.
 • Regels zijn regels en in het lokale politiebeleid verdient de aanpak van asociaal gedrag en de aanpak van veelplegers prioriteit, waarbij een voorkomende aanpak boven een bestraffende aanpak gaat. Overtreders moeten worden aangepakt en de PvdA kiest voor het slachtoffer.
 • Wangedrag en criminaliteit onder jongeren worden voorkomen en bestreden. Dat doen we door een intensieve, niet vrijblijvende samenwerking tussen scholen, bureaus jeugdzorg, algemeen maatschappelijk werk, reclassering, en politie. Wij spreken ook ouders aan op het gedrag van hun kind.
 • Te vaak is er bij overlast en geweld sprake van alcoholmisbruik vooral bij jongeren. Het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de achttien jaar wordt aangepakt.

Waar ben je naar op zoek?