Een vitaal platteland

Ons platteland is gezichtsbepalend

De Hof van Twente is een plattelandsgemeente, krachtig en mooi. Dankzij een sterke sociale samenhang en inzet van de bewoners is het er ook goed wonen. Daarom wil de PvdA investeren in de kracht van het platteland.

De kwaliteit van het landschap staat onder druk. Veel agrarische bedrijven stoppen en daarnaast vind er een enorme schaalvergroting plaats op de bedrijven die doorgaan. De PvdA begrijpt dat schaalvergroting noodzakelijk en wil hiervoor ook ruimte bieden, maar hier zit wel een grens aan. De PvdA wil alle ontwikkelingen die niet passend zijn in ons landschap of ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid niet toestaan op ons platteland.

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen die dit wil in zijn of haar eigen omgeving kan blijven wonen, sporten, ontspannen en naar de basisschool gaan. Dit is essentieel voor de leefbaarheid en de sociale samenhang in onze plattelandsgemeenschappen. Wij willen de werkgelegenheid een impuls geven door het aanleggen van glasvezel in het buitengebied en het ondersteunen van ondernemers bij nieuwe ontwikkelingen,

 

De knelpunten

  • Door de schaalvergroting en verrommeling staat de ruimtelijke kwaliteit van het platteland onder druk. Schaalvergroting in de landbouw leidt tot maatschappelijke onrust en kan een bedreiging voor de landschappelijke kwaliteit gaan vormen.
  • De werkgelegenheid staat onder druk op het platteland. De toenemende werkloosheid vormt een bedreiging voor veel gezinnen.
  • Huisvesting is voor starters en voor ouderen een probleem op het platteland. Zij hebben moeite met het vinden van passende woonruimte en voelen zich hierdoor genoodzaakt om elders te gaan wonen.

 

Onze oplossingen

  •  Agrarische en niet-agrarische bedrijfsontwikkelingen die een ernstige aantasting van het landschap of een bedreiging voor de volksgezondheid vormen worden niet toegestaan op ons platteland.
  • Het gehele platteland wordt voorzien van glasvezel om een hoogwaardige internetverbinding te realiseren. Hierdoor wordt ondernemerschap in het buitengebied gestimuleerd.
  • Bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties op ons platteland, wordt nadrukkelijk ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van starters- en seniorenwoningen. Hierbij wordt indien wenselijk gebruik gemaakt van collectief particulier opdrachtgeverschap.

 

Onze overige aandachtspunten

  • Ondernemers die kleinschalige ontwikkelingen willen uitvoeren op het platteland, zoals, duurzame vormen van landbouw, verbrede landbouw of kleinschalige bedrijvigheid in voormalige agrarische gebouwen worden door de gemeente geholpen bij de ontwikkeling van hun plannen en het verkrijgen van de juiste vergunningen e.d.
  • De gemeente moet bij ontwikkelingen op het platteland ook nadrukkelijk het compensatiemechanisme (voor wat hoort wat) hanteren. Hierdoor kan onder andere de natuurontwikkeling worden gestimuleerd.

Waar ben je naar op zoek?