Door op 29 augustus 2016

Discussie avond voor boeren in de Hof

Discussieavond met Agnes Jongerius en Annie Schreijer-Pierik

De afdelingen van CDA en PvdA in de Hof van Twente nodigen u van harte uit voor een discussieavond met de Europarlementariërs Agnes Jongerius en Annie Schreijer-Pierik. Het thema TTIP staat die avond centraal, maar wordt ondersteund door korte inleidingen over de lokale en regionale situatie. Zoals het onderzoek Stille armoede in de Hof, de oproep vanuit de gemeenteraad om een ‘Marshallplan’ en de plaats van ‘Agro’ in de investeringsagenda van Twente. Er is ruimschoots gelegenheid om uw vragen voor te leggen, om uw visie te delen om met Annie, Agnes, inleiders en met elkaar in gesprek te zijn. De avond begint om 20.00 uur in Zalencentrum De Bebsel, Hengevelderstraat 20 in Goor.

Een sterke landbouwsector is niet alleen een pijler van economie en werkgelegenheid, maar ook belangrijk voor een vitaal platteland. Dit geldt ook voor de Hof van Twente en de regio. Zowel voor Jongerius als Schreijer-Pierik staan de vrijhandelsverdragen met de Verenigde Staten (TTIP) en Canada (CETA) hoog op de agenda. Voor TTIP zijn de onderhandelingen nog bezig, CETA wordt dit najaar voorgelegd aan het Europees Parlement. Wat betekenen deze verdragen voor de landbouw? Wat zijn de voordelen en waar zitten de zorgen? De parlementariërs geven een toelichting op hun standpunten en nodigen het publiek uit om hun vragen te stellen en opmerkingen te delen. De verschillende achtergronden van beide dames voorspellen een interessant debat georganiseerd.

Boerenbedrijven maken een moeilijke tijd door. De melkveehouderij en varkenssector maken structureel verlies. De mondiale markt biedt voor de korte termijn weinig hoop:, overproductie bij een stagnerende vraag houdt de prijzen laag. De vraag is of ‘de vrije markt’, in het bijzonder vrijhandel op wereldschaal, de oplossing zal brengen voor de boeren in de Hof. Andere suggesties die worden genoemd zijn het melkquotum of inkomenssteun en een ‘level playing field’, waarbij milieueisen, toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen en spelregels voor genmanipulatie wereldwijd genivelleerd zouden moeten worden. Anderen pleiten juist voor kleinschaligheid en meervoudige dienstverlening: het boerenbedrijf als koepel voor diensten op het gebied van voedsel, energie, zorg en welzijn, natuur- en landschapsbeheer,  en recreatie. Deze oplossingen komen uiteraard aan bod tijdens de avond in Goor.

Wanneer: maandag 19 september
                  Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Waar:       Zalencentrum De Bebsel, Hengevelderstraat 20, Goor