22 augustus 2017

Grens bereikt!

De partij van de Arbeid in de Hof van Twente vindt dat de grens is bereikt als het gaat om stalbranden. Om die reden wil deze partij dat het College van Burgemeester en Wethouders zo snel mogelijk met veehouders in de gemeente overlegd over te nemen maatregelen om dit soort rampen te voorkomen. Fractievoorzitter Fred Rijkens zegt dat naar de mening van zijn partij de grenzen zijn bereikt als het gaat om de aantallen dieren die bij dit soort branden om komen. Wij willen niet langer wachten om landelijke initiatieven maar willen dat veehouders, gemeente en provincie gezamenlijk met maatregelen te komen die dit soort rampen voorkomen. Het is niet acceptabel dat we toestaan dat er jaarlijks vele tienduizend dieren om komen bij dit soort stalbranden stelt hij. Het is vanuit dierenwelzijn onacceptabel, het schaadt de sector enorm maar ook voor de veehouder zijn dit traumatische ervaringen.
Wij willen overigens dat maatregelen betaald worden door een toeslag op de producten om te voorkomen dat veehouders zelf voor de kosten opdraaien. We vinden dat van belang omdat de marges in deze sectoren zo laag zijn dat investeringen in preventieve maatregelen voor agrariërs niet haalbaar zijn. Oorzaak hiervan is dat we in Nederland als consumenten te weinig betalen voor agrarische producten. Je ziet dat door dit mechanisme de sector zelf terughoudend is als het om maatregelen gaat die de sector duurzamer en diervriendelijker maken. Om die reden moeten we van het mechanisme af dat boeren zelf steeds voor dit soort maatregelen moeten opdraaien. Consumenten moeten betalen voor de eisen die we steeds meer stellen aan deze sectoren.
De partij van de Arbeid wil dat dit probleem lokaal wordt opgepakt omdat er landelijk nauwelijks beweging in deze zaak zit. Als veehouders, lokale overheid, de provincie en de lokale bevolking de handen ineen slaan kunnen we vanuit Twente een front vormen gericht op de ontwikkeling van een duurzame agrarische sector waar boeren niet steeds meer onder druk staan om nog goedkoper te produceren terwijl de kosten voor duurzaamheids maatregelen alleen maar toenemen. Uiteindelijk veroorzaakt dat een wedloop die leidt tot het minimalisering van het aantal boeren en wij vinden dat het aantal boeren niet meer zou moeten afnemen. Dat daar kosten aan verbonden zijn voor de consument lijkt ons rechtvaardig stelt Rijkens. Zolang er geen landelijke regelingen zijn wil de PvdA dat nagegaan wordt of provincie, gemeente en de sector zelf maatregelen kunnen treffen die de risico’s op stalbranden beperken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Fred Rijkens, fractie voorzitter van de PvdA gemeente Hof van Twente tel 06 45745547 of 0547 364966

Waar ben je naar op zoek?