Penningmeester

Frans Kruse

Nieuwsbrief

Sinds 1993 ben ik woonachtig in Ambt Delden en in 2004 lid geworden van de Partij van de Arbeid vanwege discussies over het eerlijk verdelen van de lasten.

Ondanks de drukke werkzaamheden voor mijn eigen bedrijf vind ik het belangrijk om actief te zijn in de gemeente.
Mijn hobby’s en speciale aandachtspunten zijn: natuurbeleid , landschapsontwikkeling, recreatie en toerisme, milieu en economie.
Voor de natuur ben ik ook actief voor de stichting Hofvogels waarbij wij ons inzetten voor de biodiversiteit door verbetering van het landschap en bescherming van de broedvogels.
In het bestuur ben ik actief als Penningmeester maar ook bij het verspreiden van onze nieuwsbrief.

Het bestuur van de PvdA Hof van Twente is bereikbaar via:

[email protected]

Of op adres:
Secretariaat PvdA Hof van Twente
p/a Mw. M. Gunderman
De Dinkel 36
7491 MK Delden