Secretaris

Margot Gunderman

Notuliste bestuurs- en afdelingsvergaderingen
Margot Gunderman

Over Margot Gunderman

06-53323807[email protected]

Ik ben Margot Gunderman, getrouwd met Gerard en bazin van twee katten.

Tijdens mijn jeugd- en opleidingsjaren woonde ik in  Amsterdam. In 1981 zijn Gerard en ik verhuisd naar  Almere-Haven en sinds eind december 2010 wonen  we in Delden. De keuze voor Delden heeft alles te maken met de geweldige vakanties die ik als kind op een boerderij in Ambt-Delden doorbracht. En nu, vijftig jaar later, is het wederom geweldig om hier te mogen wonen.

In 1964 kwam ik in dienst bij het landelijk partijbureau van de PvdA in Amsterdam. Met een onderbreking van vier jaar ben ik daar werkzaam
geweest tot aan mijn vervroegde pensionering in 2008.

Mijn actieve PvdA-periode ligt grofweg tussen de jaren dat Ko Suurhoff partijvoorzitter was en Wouter Bos minister van Financien en vice-premier. In die jaren heb ik diverse functies vervuld, waaronder die van bestuursassistente. In die functie was ik verantwoordelijk voor de voor-bereiding en het notuleren van de vergaderingen van het partijbestuur, de voorbereiding, besluit-begeleiding en verslaglegging van congressen, partijraden en politiek forums, de ondersteuning van het congrespresidium, als mede die van de adviescommissies voor de kandidaatstelling van Eerste en Tweede Kamer en Europees Parlement.
De statuten en reglementen van de partij kende ik (bijna) uit mijn hoofd, evenals de bepalingen in de Kieswet ten aanzien van het indienen van kandidatenlijsten en het vaststellen van de verkiezingsuitslag. Met die kennis en ervaringen wil ik het bestuur en de afdeling van Hof van Twente graag gaan ondersteunen.

 

Het bestuur van de PvdA Hof van Twente is bereikbaar via:

[email protected]

Of op adres:
Secretariaat PvdA Hof van Twente
p/a Mw. M. Gunderman
De Dinkel 36
7491 MK Delden

 

Waar ben je naar op zoek?