Door Peter de Bruijn op 19 februari 2017

Staatssecretaris Klijnsma op werkbezoek in Twente

Op vrijdag 3 maart bezoekt PvdA-staatssecretaris Klijnsma Haaksbergen, Goor en Hengelo.

Jetta Klijnsma is Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, naast minister Lodewijk Asscher. Sociale werkvoorziening, bijstandsbeleid, armoedebeleid en schuldhulpverlening zijn enkele van de onderwerpen uit haar – niet geringe – takenpakket. Dat zijn ook juist de onderwerpen die in haar werkbezoek centraal staan.

Ze begint haar bezoek met een werklunch in Haaksbergen. Hier staat de re-integratie van bijstandsgerechtigden centraal. Met een wijkgerichte aanpak wordt in Haaksbergen getracht 50 plussers en mensen met een nog maar kortdurend bijstandsverleden te activeren. Wethouder Ellen Prent en diverse direct betrokkenen doen hun verhaal.

In Goor wordt wasservice ‘De Washand’ bezocht, dat werk biedt aan mensen ‘met een achterstand tot de arbeidsmarkt’. Na het succes met de was- en strijkservice ontwikkelt dit private initiatief nu nieuwe activiteiten. Om 15.00 uur wordt in Goor de Wijkvoorziening ’t Doesgoor aangedaan. De voetbalvereniging SV Hektor heeft zich hier ontwikkeld tot een maatschappelijke vereniging die midden in de wijk staat. Er wordt integraal gewerkt, samen met scholen, kinderopvangcentra, instellingen voor zorg- en welzijn. De wijkvoorziening signaleert via haar netwerk kwetsbare mensen: ouderen in isolement, kinderen met een sociaaleconomische achterstand. Ze geeft vervolgens steun, ze activeert waar mogelijk, en verwijst door waar nodig. Belangstellenden zijn van harte welkom bij dit werkbezoek (’t Doesgoor, Pluvierstraat 1-3, Goor, vanaf 15.00 uur). U kunt in gesprek met mevrouw Klijnsma, met wethouder Pieter van Zwanenburg, PvdA-raadslid Fred Rijkens en met vertegenwoordigers van ’t Doesgoor.

In Hengelo tenslotte wordt stilgestaan bij kinderarmoede. De gemeente voerde het zgn. kinderpakket in, dat steun biedt aan kinderen in achterstandsituaties. Zo werden eerder kledingbonnen verstrekt aan zo’n 2200 kinderen. Voor dit en komende jaren zijn meer maatregelen voorzien die de kinderen helpen met deelname aan sport en cultuur. Betrokkenen gaan in gesprek hierover met Jetta Klijnsma. U bent daarbij ook van harte welkom,  vanaf 16.30 uur in de Bibliotheek in Hengelo (Beursstraat 34).

Peter de Bruijn

Peter de Bruijn

Ik kwam op 6-jarige leeftijd in Delden wonen, destijds aan de rand van het dorp – pardon de stad. Geweldig om in deze gemeenschap en omgeving te mogen opgroeien. Mijn vader werkte bij de Servo, mijn moeder was actief in het kerkelijke leven. Het waren mooie jeugdjaren, met eerst de ‘School met den Bijbel’ en

Meer over Peter de Bruijn