Door Onno Bordes op 14 december 2014

PvdA op de bres voor minima

Op 16 december zal de PvdA in de gemeenteraadsvergadering van Hof van Twente met een voorstel komen om de regelingen voor minima voor een grotere groep toegankelijk te maken. Deze regelingen zijn bedoeld om mensen met een laag inkomen de mogelijkheid te geven om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Hieruit wordt bijvoorbeeld ondersteuning geboden aan ouders die de zwemlessen van hun kinderen niet kunnen betalen of mensen die zich geen bril kunnen veroorloven, maar die wel nodig hebben.

“Mensen die langdurig een laag inkomen hebben komen steeds vaker in een sociaal isolement terecht omdat ze bijvoorbeeld de sportclub of de bibliotheek niet kunnen betalen, met alle gevolgen van dien. Wij vinden dat iedereen, ongeacht hun inkomen, de mogelijkheid moeten hebben om mee te doen met dingen die voor de meeste van ons vanzelfsprekend zijn, daarom willen wij de mogelijkheden om dit te stimuleren vergroten” aldus Nel Hilbrink, woordvoerder namens de PvdA in de gemeenteraad. Hilbrink komt in de raadsvergadering het voorstel om de steun beschikbaar te stellen voor inwoners die een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm hebben. Dit is per gezinssituatie verschillend, maar bijvoorbeeld voor een alleenstaande ouder ongeveer € 1100 in de maand.

Hof van Twente had deze norm al op 120%  staan tot de regering Rutte-Verhagen (VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV) dit verbood. Die regering verplichtte gemeente om de steun voor mensen die boven 110% van de bijstandsnorm zaten stop te zetten. PvdA wil met dit voorstel dit sociale beleid van Hof van Twente herstellen en rekent hierbij op de steun van de meeste partijen in de Hof.

Het voorstel van de PvdA  betreft de volgende regelingen: het participatiefonds, de langdurigheidstoeslag, de bijzondere bijstand en de regeling chronisch zieken en gehandicapten. De extra kosten van deze verruiming, ongeveer € 48.000 wil de PvdA betalen uit de extra bijdrage die dit kabinet heeft vrijgemaakt voor armoedebestrijding.