22 februari 2014

Jeugdwerkloosheid: samen oplossen

In een geanimeerde bijeenkomst werd gezocht naar nieuwe mogelijkheden oplossingen om jeugdwerkloosheid in de Hof van Twente tegen te gaan. Zo’n 50 deelnemers namen woensdagavond deel aan deze themabijeenkomst, georganiseerd door de PvdA. Onder de deelnemers waren opvallend weinig (werkzoekende) jongeren. Hans Spekman, voorzitter van de landelijke PvdA, ging in op de verschillende initiatieven van dit kabinet en de geldstromen die vanuit Den Haag en Brussel beschikbaar komen voor de regionale en lokale aanpak. Dat gaat om bij elkaar om vele honderden miljoenen euro. De huidige opleving van de economie biedt extra kansen. Hij gaf op betrokken wijze voorbeelden van succesvolle scholings- en (leer)werkprojecten, zoals voor verduurzaming van woningen en woonwijken. Niet in de vorm van uitgeholde flexcontracten of door verdringing van het bestaande werknemersbestand, maar in de vorm van perspectiefrijke en bestendige werkrelaties. Deze successen moeten wel lokaal gemaakt en gevonden worden, door samenwerking van ondernemers, scholen en overheid.

Petra Weideveld van de Regio Twente en John van der Vegt van het ROC Twente bevestigden deze opvatting. Ze lieten zien hoe omvangrijk de opgave is, en hoe deze in de regio Twente worden opgepakt. De gemeente Hof van Twente, in de persoon van wethouder Pieter van Zwanenbrug en zijn ambtelijke ondersteuning, zijn hierin actief betrokken. Weideveld en van der Vegt gingen in op de samenhang tussen opleidingsrichting en opleidingsniveau en de kansen op de arbeidsmarkt. Een goed gekozen opleiding, zoals in technische richting, biedt uitzicht op werk, en als dat niet direct zo is helpen bij- en doorscholing verder. De opleidingsinstituten en arbeidsmarktbemiddelaars helpen de zoekende jongeren waar ze kunnen. Ook de keerzijde kwam aan bod: de jongere van nu heeft wensen en ambities over bijvoorbeeld inkomen, startpositie en snelle promotiemogelijkheden die lang niet altijd realistisch zijn. En er is een groep jongeren die kampt met veel verschillende problemen, zoals schulden, verbroken gezinnen, drugs en dergelijke. Voor deze groep zijn ‘meer banen’ niet zomaar de oplossing.

Bart Wiegerinck, ondernemer en actief in het project van FC Twente ‘Scoren met werkgevers’, en Corinne Grefte, werkzaam bij Visschedijk Facilitair, delen hun ervaringen. Er zijn zeker kansen, ook vacatures die niet makkelijk vervuld kunnen worden omdat opleiding en praktijk onvoldoende aansluiten. De ervaringen met de samenwerking tussen bedrijf en opleidingen wisselt, de een positief, de ander minder te spreken. Wel worstelt iedereen met ‘regels’. Als basis oke, maar als een ondernemer zes dagen opleiding moet volgen om een stagiair in zijn bedrijf te mogen hebben haakt hij af. De ondernemers zien het eigen belang van een gezonde arbeidsmarkt met gemotiveerde en kundige werknemers. Ze zoeken daarom ook samenwerking met overheid en opleidingen, uiteraard binnen realistische bedrijfseconomische mogelijkheden.

De discussieleider, Bert Otten, stuurt de avond tenslotte naar de vraag wat de gemeente, en de gemeentepolitiek hier aan kan bijdragen. Fred Rijkens, fractievoorzitter van de PvdA Hof van Twente, noemt een aantal zaken. Niet alleen werk moet jongeren binden, maar ook betaalbare woningen en een aantrekkelijk vestigings- en woonklimaat. Voor ‘een tandje erbij’ zijn gebaande wegen onvoldoende. Je moet creatief en ‘naar de geest’ omgaan met bureaucratie, je moet durven doen. Niet alleen ondernemers nemen risico, ook een overheid of bestuurder moet dat soms doen. Ondernemers maken werkgelegenheid, dus moeten we gaan voor een sterk ondernemerscollectief in de Hof. Tegelijk is ook de gemeente ondernemer en werkgever. Niet alleen voor jongeren, ook voor Wajongers en oudere werkzoekenden. En er komen steeds meer werkgebieden op de gemeente af, zoals in de zorg. De gemeente is wel spil in allerlei netwerken, zo kan ze via sportverenigingen sponsoren en leden stimuleren om enkele jongeren kans te geven. Duurzaamheidsprojecten kunnen mede benut worden om leerwerkervaringsplaatsen te scheppen, leegstaande winkels zouden tegen gereduceerd tarief aan startende jonge ondernemers kunnen worden aangeboden. In aanbestedingen kan, in beperkte mate, meegewogen worden hoeveel van een dienst leidt tot lokale werkgelegenheid. Rijkens wijst op het belang van landbouwactiviteiten in de Hof. Met de boerenorganisaties zou een banenplan voor jongeren in de Hof (van Eden?) opgezet kunnen worden. En tenslotte is er bereikbare werkgelegenheid net over de grens. Duitsland biedt kansen, mits we een woordje Duits willen en kunnen spreken.

Rijkens concludeert dat er kansen zijn, maar dat voor succes samenwerking nodig is. Politiek in een coalitie, waaraan de PvdA van harte mee zou willen doen. En in de gemeenschap met burgers, verenigingen en ondernemers, binnen en buiten de Hof van Twente. De aanwezigen bevestigen deze laatste conclusie met een gul applaus.