Door Onno Bordes op 21 januari 2014

Con(fron)ferentie lokale zorg

Op 25 februari as. organiseert de PvdA Hof van Twente in Stadshagen Delden een bijzondere bijeenkomst waarbij sportverenigingen, scholen, artsen en mantelzorgers,  de lokale politiek kunnen confronteren met hun vragen. De bijeenkomst wordt door de PvdA georganiseerd omdat het de bedoeling is dat de gemeente bij de zorg  uit gaat van “de eigen kracht” van burgers.  Inloop is vanaf 19:30. uur.

In het nieuwe zorgstelsel moeten het onderwijs, de huisartsen, verenigingen en mantelzorgers  een belangrijke rol  gaan spelen. Volgens de PvdA zijn tot nu toe vooral de politiek en de grote zorginstellingen aan het woord geweest. “Er wordt veel te weinig aandacht besteed aan mensen waarvan  straks juist heel veel wordt verwacht. Wij vragen ons af of de lokale politieke partijen zich dat voldoende beseffen. Wij willen vlak voor de verkiezingen eigenlijk een soort vriendelijke confrontatie tussen wat de politiek beweert en wat de mensen zelf  vinden. Daarom noemen we het ook een  con(fron)ferentie.” aldus Nel Hilbrink, raadslid namens de PvdA.

De PvdA heeft de afgelopen jaren veel gesprekken gevoerd met verenigingen, artsen en mantelzorgers waaruit blijkt dat deze mensen wel degelijk bereid zijn om hun steentje bij te dragen. Wat ons ook duidelijk is geworden is dat veel van die initiatieven steun nodig hebben van de gemeente. Soms omdat er geld nodig is maar nog veel vaker om er voor te zorgen dat er goed wordt samengewerkt.

Een inleiding zal worden verzorgd door Otwin van Dijk voormalig wethouder van de gemeente Doetinchem en zelf gehandicapt. Otwin van Dijk is inmiddels 2e kamerlid voor de PvdA.

Meer informatie volgt.