Door Fred Rijkens op 6 maart 2016

PvdA tevreden over motie huishoudelijke zorg.

De Partij van de Arbeid is tevreden over het feit dat de gemeenteraad een motie heeft aangenomen over de arbeidsvoorwaarden voor huishoudelijke hulpen. Voortaan moet de gemeente  bij de inkoop van de huishoudelijke zorg eerst met vakbonden overleggen over de arbeidsvoorwaarden van de huishoudelijke hulpen. De PvdA heeft deze motie ingediend om een einde te maken aan de slechte arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in de huishoudelijke zorg.

De sociaal democraten vinden dat gemeenten de eerst verantwoordelijke is voor goede arbeidsvoorwaarden in de zorg. Volgens de sociaal democraten heeft de privatisering van de zorg en de daarmee samenhangende aanbestedingen gezorgd voor  een soort arbeidsvoorwaardenjungle. Als voorbeeld wordt het recente faillissement van de thuishulporganisatie TSN genoemd. De PvdA vindt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor deze ontwikkeling. Doordat gemeenten als gevolg van deze motie nu bij hun aanbesteding eerst in gesprek moeten met de vakbonden, hoopt de PvdA dat eerlijke arbeidsvoorwaarden voortaan  mee worden genomen als voorwaarde in de aanbesteding.

Daar moeten de thuishulporganisaties dan gewoon aan voldoen stelt fractievoorzitter Rijkens. Hierdoor voorkomen we dat thuishulporganisaties de aanbesteding winnen omdat ze voor gemeente het goedkoopst zijn. Daar moeten we van af stelt de sociaal democraat. Als we vooraf vastleggen dat lonen en arbeidsvoorwaarden goed zijn kunnen instellingen elkander beconcureren op kwaliteit en daar hebben wij absoluut geen bezwaar tegen.

Rijkens vindt dat gemeenten te lang de andere kant op hebben gekeken en daardoor veroroorzaakt hebben dat er nu een soort jungle is ontstaan in de zorg. Wij zijn heel erg tevreden over het feit dat de hele Raad achter deze motie staat. Overigens heeft de PvdA wel water bij de wijn moeten doen omdat de motie eerst uitging van onderhandelingen tussen gemeenten en vakbonden. De resultaten van die onderhandelingen zouden dan als voorwaarden mee moeten worden genomen in de aanbestedingsvoorwaarden. Daar kreeg de PvdA alleen steun van de SP voor.   Nu is in de motie opgenomen dat gemeenten vooraf met vakbonden moeten overleggen en dat de resultaten daarvan worden meegenomen bij de aanbestedingen. De PvdA spreekt dan ook van een eerste stap in de goede richting,

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens

Waar ben je naar op zoek?