4 oktober 2015

Bijeenkomst: ‘Over arbeiders en bazen, over kracht en macht’

Op 15 oktober 2015 vindt in Goor een bijeenkomst plaats over de verhoudingen tussen arbeiders en bazen in het verleden en in de toekomst (Bistro d’Olde Smidse 19:30). De sprekers voor de avond zijn George Poelman voormalig metaal- en textielarbeider en vakbondsleider in Twente, bekend van het VPRO-programma De IJzeren Eeuw. En Marjan van Noort, FNV-Bondgenoten, publiceert over de veranderde arbeidsmarkt met flexibele arbeid en de opkomst van het zzp-schap.

Aan de hand van ervaringen in de ‘oude’ metaal- en textielwereld hier in Twente kijken we naar de ‘nieuwe’ onderhandelingen tussen overheid, werkgevers en werknemers. De avond is boeiend voor jong en oud en iedereen is van harte welkom.

Zo’n honderd jaar geleden waren de textiel- en metaalindustrie de voedingsbodem voor de ontwikkeling van arbeidersorganisatie en sociaaldemocratie in Twente. Mechanisatie en schaalvergroting stelden de kapitaalkrachtige ‘bazen’ in staat om hun werknemers te bestieren als productiemiddel. De onvrede over misstanden en afhankelijkheid nam toe. Er ontstond een arbeidersbeweging met bevlogen trekkers, zoals George Poelman. Een roerige periode van stakingen volgde, maar uiteindelijk ontstond een nieuwe balans tussen de macht van de bazen en de kracht van de georganiseerde werknemers.

De verhouding tussen werknemers en werkgevers is nu net zo actueel als honderd jaar geleden. Het verdwijnen van ‘levenslange’ dienstverbanden, de flexibilisering van de arbeid en de grote groei van eenmansbedrijfjes maken het individu kwetsbaar ten opzichte van ‘de baas’. Geen werk is geen inkomen, voor jou tien anderen. Politiek en vakbeweging zoeken, net als honderd jaar geleden, naar een nieuwe balans. Marjan van Noort staat midden in deze zoektocht.

De bijeenkomst vind plaats in Bistro d’Olde Smidse, Grotestraat 102 in Goor. De zaal gaat om 19:30 open. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de PvdA Hof van Twente. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.