Door Fred Rijkens op 11 november 2013

Pvda wil half miljoen bijdragen voor slechte bruggen

De fractie van de PvdA  vindt de situatie rond een aantal bruggen over het Twentekanaal niet langer acceptabel en wil om die reden het College bewegen 500.000  euro vrij te maken om met de wegbeheerders in gesprek te komen.  Alhoewel de sociaaldemocraten eigenlijk vinden dat de gemeente geen cent zou moeten betalen voor het versterken van de bruggen  stellen ze toch voor een half miljoen aan gemeentelijk geld opzij te zetten. Fractievoorzitter Fred Rijkens noemt dit geld ‘lokgeld’ omdat alle betrokken partijen momenteel niet bereid blijken om hun verantwoordelijkheid te nemen aldus Rijkens.  Zijn fractie vind het niet herstellen van bedoelde bruggen zo langzamerhand onacceptabel omdat daardoor de verkeersveiligheid in Markelo ernstig in het geding is maar ook omdat wegen in de gemeente beschadigd raken . Ook ondernemers in Markelo  maken naar zijn zeggen  fors extra kosten omdat ze moeten omrijden en die kosten  kunnen ze in deze  economisch slechte tijd niet dragen volgens de PvdA-woordvoerder.

De PvdA wil met het beschikbaar stellen van dit bedrag duidelijk maken dat de gemeenteraad van de Hof het herstel van een aantal bruggen onontkoombaar vind en dat de gemeente desnoods zelf in de buidel moet tasten als andere niet tot herstel over willen gaan. Volgens Rijkens is de kans dat de gemeente serieus met de wegbeheerders rond de tafel komt groter als de gemeente zelf ook op de proppen komt met een flinke som geld. Als we dan aan tafel zitten moeten we de wegbeheerders er van overtuigen dat zij eigenlijk het volle pond moeten betalen stelt de PvdA voorman.  Vaak zie je dat dat wel lukt maar als het College echt geen andere mogelijkheid ziet kiezen wij als partij toch voor het inzetten van gemeentelijke middelen omdat we de situatie in Markelo anders onhoudbaar vinden. Bovendien zijn we straks toch een zelfde bedrag kwijt  omdat te zware vrachtauto’s wegen kapot rijden die onder het beheer van de gemeente vallen. Ondernemers zullen langs die wegen moeten rijden omdat ze niet meer over de bedoelde bruggen mogen.

De € 500.000,– moet voorlopig komen uit het budget dat in de begroting is gereserveerd voor de rondweg van Markelo. Volgens de PvdA was deze ambitie al eerder geschrapt door de raad en blijft er bovendien nog steeds 500.000 beschikbaar voor Markelo.

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens