Door Onno Bordes op 5 maart 2012

PvdA bundelt krachten tegen goederenvervoer

De oproep van de PvdA tot samenwerking in het verzet tegen de plannen voor grootschalige goederenvervoer in Twente begint vruchten af te werpen.  Op zaterdag 10 maart zal in Hengelo een delegatie van verschillende PvdA-afdelingen, wethouders en raadsfracties in gesprek gaan met Tweede Kamerlid Jacques Monasch. Ook wethouder Theo Schouten (voorzitter portefeuillehoudersoverleg mobiliteit Regio Twente) en organisaties als RONA (regionaal overleg noordelijke aftakking) en No Rail zijn uitgenodigd.

Nadat de PvdA Hof van Twente de problematiek van de toename goederenvervoer in Oost-Nederland aanhangig heeft gemaakt in een regionaal overleg, is de bal aan het rollen gegaan. Speciaal de gemeenten Oldenzaal, Hof van Twente, Borne, Almelo, Rijssen-Holten en Hengelo zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst op 10 maart omdat bij die gemeenten de gevolgen het grootst zijn. “Ik hoop dat we in deze bijeenkomst een eensluidende visie en actie-strategie kunnen ontwikkelen”, zegt Onno Bordes, voorzitter van de PvdA Hof van Twente.

Ondertussen blijft de PvdA-actie om vóór 15 maart zoveel mogelijk zienswijzen in te dienen volop doorlopen. Via de website www.hofvantwente.pvda.nl zijn al vele zienswijzen gedownload. Onno Bordes benadrukt dat het niet alleen gaat om de omwonenden van het spoor, maar dat elke inwoner in meer of mindere mate last zal krijgen. Als de spoorwegovergangen in Delden bijvoorbeeld driekwart van de tijd dicht zijn, dan ontwricht dat de mobiliteit in de hele stad. Hij roept daarom elke inwoner van de Hof van Twente, nog liever héél Twente op, op massaal de zienswijze in te dienen.

Nog voordat de milieueffectrapportage gereed is zal er medio 2012 een ‘politiek beslismoment’ zijn. Voor dit beslismoment moet in ieder geval de aangepaste notitie ‘Reikwijdte en Detailniveau’ en de onderzoeksresultaten naar a) maximalisatie gebruik Betuweroute, b) meer inzet binnenvaart en c) lange termijn perspectief Goederenvervoer (2030-2040) beschikbaar zijn. “Het is volstrekt onduidelijk wat dit beslismoment gaat inhouden, dus het zaak om heel alert te blijven”, aldus Onno Bordes.

Onno Bordes

Onno Bordes

Het bestuur van de afdeling is bereikbaar via: bestuur@pvdahofvantwente.nl Of op adres: Secretariaat PvdA Hof van Twente p/a Mw. C. Pot Enterweg 9 7475 TK Markelo

Meer over Onno Bordes