Door Peter de Bruijn op 3 juni 2014

Spoorplannen en PvdA

We kregen veel reacties op de inbreng van PvdA Kamerlid Duco Hoogland bij de protestmanifestatie tegen het mogelijke goederenvervoer over de Twentekanaallijn. Negatieve reacties, die we inhoudelijk ook wel begrepen, hoewel de toonzetting soms zeer deed. Zo werd bijvoorbeeld opgemerkt dat de PvdA is verworden tot een partij van regeltjes en procedures, zonder ‘open mind’ en met weinig ruggengraat. De partij zou economische principes belangrijker vinden dan leefbaarheid, sociale betrokkenheid en veiligheid voor burgers. Ook hoorden we dat de lokale partijen van de PvdA in de dorpskernen zich wel erg makkelijk neerleggen bij het Haagse spoorbeleid.

De PvdA Hof van Twente heeft net als andere deelnemers bemerkt dat Duco Hoogland vooral inging op het proces van de nog lopende besluitvorming, zonder op voorhand een oordeel over de uitkomst daarvan in te nemen. De PvdA afdeling Hof van Twente heeft hierover wel een uitgesproken standpunt: tegen! De Kamerfractie gaat over de afweging van belangen op landelijke schaal. Zoals leefbaarheid en veiligheid ten opzichte van economie, werkgelegenheid en staatskas. Maar ook worden onze lokale argumenten ‘tegen’ gewogen ten opzichte van die uit bijvoorbeeld Borne of uit de Achterhoek. Wij, de lokale PvdA, gaan niet over landelijke besluiten maar over wat lokaal gebeurt.  En wij zijn net als veel anderen tegen goederenvervoer over kleine, bijna historische spoorlijntjes door dorpskernen en dichtbewoond stedelijk gebied. Wij hebben de afgelopen jaren duidelijk kenbaar gemaakt tegen goederenvervoer over de Twentekanaallijn te zijn. Wij hebben hierover zelf en met anderen manifestaties en informatiebijeenkomsten belegd en hebben de gemeente er toe gebracht zich hier ook officieel tegen uit te spreken. En we hebben dat ook duidelijk aan de partijgenoten in Den Haag laten weten. Een ander, nog belangrijker punt is dat we met andere deelnemers aan de manifestatie hebben ervaren dat de inbreng van Duco vooral technocratisch en weinig empatisch was. Rationeel correct maar emotioneel tekort.

We hebben dat ook direct aan Duco teruggemeld, en aan de fractievoorzitter. We zijn en blijven daarover met onze Haagse partijgenoten in gesprek. Het mag duidelijk zijn dat wij ons niet zomaar neerleggen bij het Haagse spoorbeleid. En dat wij onze stinkende best doen, niet alleen voor de leefbaarheid en veiligheid in de Hof, maar ook voor de menselijke maat binnen de Partij van de Arbeid. We stellen daarbij alle hulp en steun op prijs, ook in de vorm van soms pijnlijke kritiek.

Peter de Bruijn

Peter de Bruijn

Ik kwam op 6-jarige leeftijd in Delden wonen, destijds aan de rand van het dorp – pardon de stad. Geweldig om in deze gemeenschap en omgeving te mogen opgroeien. Mijn vader werkte bij de Servo, mijn moeder was actief in het kerkelijke leven. Het waren mooie jeugdjaren, met eerst de ‘School met den Bijbel’ en

Meer over Peter de Bruijn