Door op 16 juni 2014

Goederenvervoer Twentekanaallijn?

PvdA Hof van Twente in gesprek met Duco Hoogland, Lid Tweede Kamerfractie PvdA.

Op 24 mei jl. heeft de Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH), bij de Oliphant in Goor, een protestbijeenkomst tegen het goederenspoor gehouden. Duco Hoogland, kamerlid en portefeuillehouder Openbaar Vervoer voor de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, was hierbij als spreker aanwezig.

Onder meer naar aanleiding van een ingezonden brief van de heer B. Damen, heeft de lokale PvdA afdeling Hof van Twente contact met Duco Hoogland gezocht. Vervolgens zijn Verone de Vries, voorzitter van het afdelingsbestuur en Jos Duurland, lid schaduwfractie PvdA Hof van Twente, op vrijdag 13 juni jl. spoorslags per trein naar Den Haag afgereisd om hierover met hem in gesprek te gaan.

Duco Hoogland, met 29 jaar één van de jongste Kamerleden, vertelde dat hij begrip heeft voor de getoonde emoties en belangen van aanwonenden van het spoor. Hij wilde op de protestbijeenkomst graag het eerlijke maar ongemakkelijke verhaal vertellen en zeker geen beloften doen die naderhand niet waargemaakt kunnen worden.

Uiteraard heeft de lokale afvaardiging van de PvdA deze gelegenheid aangegrepen om opnieuw te vragen de optie Twentekanaallijn niet verder in overweging te nemen. Deze lobby werd door Duco Hoogland met veel begrip en empathie ontvangen. Als lokale afdeling van een landelijke partij heeft de PvdA afdeling Hof van Twente haar invloed in Den Haag uitgeoefend. De afvaardiging van de lokale PvdA heeft aan dit gesprek een goed gevoel overgehouden.