Door Fred Rijkens op 13 januari 2014

Aanpak zwerfafval

De fractie van de PvdA wil dat de gemeente Hof van Twente gebruik gaat maken van de landelijke subsidieregeling zwerfafval. De regeling is er voor bedoelt om tot een aanpak te komen die zwerfafval moet tegen gaan. Fractievoorzitter Fred Rijkens geeft aan dat ook in de gemeente Hof van Twente steeds meer restafval ontstaat waardoor het landschap maar ook de stedelijke omgeving steeds meer verslonst.

We kunnen als gemeenten ongeveer € 40.000,– van de rijksoverheid krijgen om iets aan dat zwerfafval te doen en het geld is beschikbaar in het kader van het convenant met de verpakkingsindustrie. Met name ook omdat de gemeente minder geld heeft voor groenonderhoud is het naar de mening van de PvdA noodzakelijk om meer te doen aan de bestrijding van restafval. Gemeentelijke middelen zijn niet nodig aldus de PvdA voorman want we krijgen dit geld extra van de rijksoverheid.

De PvdA ziet de bestrijding van zwerfvuil overigens als noodzaak gezien de bezuinigingen die onontkoombaar op het groenonderhoud moeten plaatsvinden. Minder kwaliteit in groenonderhoud hoeft niet erg te zijn volgens de sociaal democraten als daar maar de goede aanpak van zwerfafval tegenover staat.  De PvdA is overigens ook voorstander van aandacht voor bewustzijn bij inwoners van de gemeente omdat zwerfafval door ons zelf wordt veroorzaakt stelt deze partij. Mensen die rommel zo maar op straat gooien hebben kennelijk de indruk dat er wel iemand is die dat opruimt. Dat opruimen kost overigens veel belastinggeld en als je het echt wilt bijhouden is het zelfs zeer kostbaar. De sociaal democraten komen met een motie in de komende raadsvergadering.

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens