6 augustus 2013

Van de Bestuurstafel:

Om alvast in uw agenda te zetten:

28 november 2013: Algemene ledenvergadering

Verdere informatie volgt.