PvdA in gesprek met bewoners Tuindorp

7 maart 2019

GOOR – Het gemor onder huurders in de Goorse volkswijk Tuindorp over het groot onderhoud en de renovatie van ‘hun’ woningen groeit.

Ondanks het afzuigsysteem is de schimmel vaste gast in de douche van Irma en Wilfried van Diem en Albert Keuzink aan de dr. J.H. ten Boschstraat, in Tuindorp. Wilfried wijst op de enkelsteenmuur in de slaapkamer van Albert, die een beperking heeft. En dan die tocht, die van onder de vloer komt, en het lekke raam aan de voorkant van hun huurhuis van woningcorporatie Viverion. Het is al met al geen pretje. Naast een huur van 533 euro per maand en hun maandelijkse lasten van 269 euro voor gas, water en elektriciteit zijn ze per jaar 1200 euro extra kwijt om de woning op temperatuur te houden.

Die dubbele muur in de slaapkamer van Albert is volgens hen door Viverion beloofd, maar er nooit gekomen. Vloerisolatie is onmogelijk, omdat er in de kruipruimte puin is gestort bij de vorige renovatie. „We hebben het helemaal gehad met Viverion”, zegt Wilfried tegen de PvdA-delegatie die op huisbezoek is en daarna in wijkcentrum ’t Badhoes luistert naar zo’n veertig ontevreden huurders.

Puin

Vlakbij, aan de Herman Heijermansstraat,  wonen Christel Tibbe en haar 12-jarige zoon. Ook hier schimmel. Een uitbouw voor haar wasmachine zit er niet in, maar bij een ander wel. En de douche is nog geen dertig jaar oud en wordt dus niet vervangen. Vloerisolatie zit er vanwege dat puin evenmin in. En als je Viverion belt, hoor je nooit iets terug. Van die dingen.

Tegenover Christel wonen Alicia en Bart. Zij willen de keuken verhuizen naar de bijkeuken. Nee dus, maar bij een andere huurder kan dat wel, klaagt Alicia.

Lapwerk

Na drie huisbezoeken weet PvdA-fractievoorzitter Fred Rijkens genoeg: „Wat hier gebeurt is lapwerk, dit is kiezen voor afbraak. Een rigoureuze aanpak is nodig. We kaarten die aan in de politiek en dan moet het college naar Viverion.”

Volgens Gijs van Kuijk van welzijnsorganisatie Salut is de onvrede onder de huurders groot, „Ze weten niet waar ze aan toe zijn en hebben het gevoel dat er met twee maten wordt gemeten.”

In ’t Badhuis zeggen de huurders dat ze uitstel willen van de definitieve besluitvorming en dat ze vooralsnog geen handtekening zetten onder de overeenkomst voor het groot onderhoud en de renovatie. „Viverion moet hen serieus nemen. Dat wordt hoog tijd”, zegt Rijkens.

Viverion herkent zich niet in kritiek huurders Tuindorp

GOOR Corporatie Viverion begrijpt het gemor onder huurders in Tuindorp niet. Dat gaat over het aanstaande groot onderhoud in deze Goorse wijk. „Met de overgrote meerderheid van de huurders is persoonlijk contact geweest over het werk.”

De leiding van Viverion is ‘enorm teleurgesteld’ over het feit dat de corporatie niet werd uitgenodigd voor de bewonersbijeenkomst van afgelopen dinsdag. Die werd gehouden op initiatief van huurders in de Goorse wijk Tuindorp en was tevens bedoeld om de lokale PvdA-fractie eens te laten kijken in de huizen waarvan bewoners kampen met schimmel, tocht en lekkage. “Als we waren uitgenodigd hadden we gelijk op vragen of klachten kunnen reageren”, aldus Tanja Paffen van Viverion, verantwoordelijk voor het renovatieproject in Tuindorp.

Onvrede is groot

Tijdens de afsluitende bijeenkomst in ‘t Badhoes, waarbij zo’n veertig huurders aanwezig waren, bleek dat de onvrede over de plannen van Viverion groot is. Bewoners eisen dat de renovatie wordt uitgesteld en dat Viverion opnieuw met hen om tafel gaat. Ook dreigen zij de overeenkomst voor maatregelen op het vlak van duurzaamheid niet te ondertekenen.

Duurzame maatregelen

De klus omvat regulier groot onderhoud, gecombineerd met het duurzamer maken van de huizen. Dat betreft het isoleren van daken en gevels en het dichtzetten van tochtplekken. Om schimmelvorming te voorkomen wordt een nieuw ventilatiesysteem geïnstalleerd. „Om die maatregelen uit te kunnen voeren moet 70 procent van de huishoudens instemmen. 55 procent heeft inmiddels getekend en er lopen nog gesprekken”, zegt Paffen, die zich niet zegt te herkennen in de uitlatingen die duiden op onvrede.

‘Communicatie zorgvuldig’

Wat betreft de communicatie met bewoners is Paffen van mening dat die zorgvuldig is. „We hebben vier bewonersavonden gehouden met steeds kleine groepen huurders. Bewoners konden vragen stellen en verzoeken doen. Soms konden wij die ingewilligen, soms niet. In enkele gevallen hebben we vervolggesprekken ingepland bij de bewoners thuis, zodat we de situatie ter plekke kunnen bekijken en maatwerk kunnen leveren”, zegt Paffen. „Op die manier hebben we ruim negentig huurders persoonlijk gesproken.”

Consulent

Paffen wijst er verder op dat Viverion een consulent in dienst heeft die spreekuren houdt. Bewoners met vragen en klachten kunnen daar terecht. „Ook is er een klankbordgroep. En we informeren huurders met nieuwsbrieven.”

Bron: TC Tubantia