2 september 2014

Oproep voor kandidaatstelling verkiezingen PS 2015

Hierbij de oproep om te solliciteren voor een plek op de kandidatenlijst voor de PS verkiezingen op 18 maart 2015. Een ieder die zich aangetrokken en aangesproken voelt kan solliciteren.

De sollicitatieprocedure is open van 1 mei 2014 tot 22 september 12.00 uur  2014

 U kunt uw sollicitatie per post of per mail zenden aan de secretaris van het gewest .

Per brief aan PvdA Overijssel  Tormentil 7  8265 DK Kampen

Per mail : secretarispvdaoverijssel@gmail.com

Uw Sollicitatie: Een brief waarin u uw motivatie om te solliciteren omschrijft en waar u zich die komende periode voor in zou willen zetten. Denk daarbij aan het feit dat uw sollicitatiebrief  een eerste indruk weergeeft over wie u bent en wat u wilt. Daarnaast gaat dit schrijven vergezeld van een actuele cv. Mocht u het idee hebben om als lijstduwer te functioneren wordt u geacht ook een sollicitatiebrief vergezeld van een actueel cv te sturen naar de secretaris. U zult dan ook dezelfde procedure ondergaan als de kandidaten. Wel willen wij graag dat u expliciet vermeld dat het alleen gaat om de functie lijstduwer.

Na binnenkomst krijgt u van de secretaris de Erecode en de Bereidverklaring per post of mail. Deze moet u ondertekend per post terugzenden aan de secretaris, pas dan is uw sollicitatie compleet en wordt u doorgegeven aan de kandidaatstellingscommissie.