Ledenraad PvdA Hof van Twente: vorming van college is een gemiste kans

11 april 2018

De PvdA Hof van Twente hield op 5 april haar ledenvergadering en besprak de uitkomsten van de verkiezing. De ledenraad was blij met het behaalde resultaat, voor de PvdA zelf en voor het GPS-blok, waarbinnen GroenLinks, de PvdA en de SP samenwerken aan een duurzame en sociale toekomst voor Hof van Twente. 

De leden waren wel teleurgesteld over de wijze waarop de ‘zittende collegepartijen’ de vorming van een nieuw college van B&W ter hand nemen. Ze kwalificeerden dat als ‘mooie woorden en schone schijn’. Natuurlijk was het zo dat het CDA en de VVD de krappe meerderheid in de gemeenteraad van Hof van Twente behielden. Daarom werd er al rekening gehouden met een ‘doorloop’ van het huidige college. De PvdA was dan ook blij verrast dat beide partijen gesprek zochten met alle raadsfracties, om de mogelijkheden van een 3-partijencoalitie te onderzoeken.

“Het gesprek bleek echter een formaliteit en leidde op geen enkele wijze tot een gedachtenwisseling over de betekenis van de verkiezingsuitslag, over de opgaven die er liggen, over de ‘politieke koers’ en cultuur die onze samenleving sterker maakt. De PvdA wees al voor de verkiezing er op dat een brede coalitie goed zou zijn voor Hof van Twente. De verkiezingsuitslag ondersteunt deze opvatting. De tweepartijen coalitie laat de verhouding van twee wethouders van het CDA tegen één VVD-wethouder in stand. De VVD blijft zo de ‘minderheidsaandeelhouder’ in het hoekje waar de klappen zullen vallen. Met het blokkeren van het windmolenplan Zenkeldamshoek als voorbeeld. Collegebesluiten blijven verdedigd worden door beide collegepartijen in de gemeenteraad. Op basis van de kleinst mogelijke meerderheid en ten koste van, ook door de samenleving gedragen, opvattingen en constructieve suggesties van de oppositiepartijen. De ‘13 voor en 12 tegen’ lijkt dan het summum van democratie. De meerderheid beslist immers, maar zet in feite een kleine helft van de gemeenschap buitenspel. De drie progressieve partijen die het GPS-Manifest in het verkiezingsprogramma hadden opgenomen, werden beloond door de kiezers. Het GPS-blok komt op zeven zetels, ze vertegenwoordigen zo bijna 30% van de kiezers. De beide collegepartijen hebben geen boodschap aan dit signaal. Tenslotte maakte het succes van de actie ‘Stem Goors’ duidelijk dat er een breed gedeelde onvrede leeft in onze gemeenschap jegens de politieke praktijk in de afgelopen jaren. Als deze onvrede niet afdoende tegemoet getreden wordt, blijft het een voedingsbodem voor partijen en individuen die inspelen op het gevoel van ‘niet gehoord worden’ om daar zelf beter van te worden. CDA en VVD hadden met de vorming van een breed college kunnen laten zien dat ze dergelijke signalen horen, begrijpen en daar naar handelen. Een gemiste kans”, aldus de PvdA.

De leden van de PvdA gaven de raadsfractie en het bestuur de opdracht om in de komende raadsperiode de doelen van het GPS-Manifest zo goed mogelijk te verwezenlijken. Hiertoe wordt de samenwerking tussen de drie raadsfracties geïntensiveerd. Ook andere oppositiepartijen worden uitgenodigd om te bezien hoe ze het college en de collegepartijen gezamenlijk tegemoet kunnen treden: constructief en doelmatig. De PvdA-leden vroegen het bestuur daarnaast om te onderzoeken hoe de samenwerking met de GPS-partners zich verder kan ontwikkelen. Het bereiken van jonge kiezers en de inzet van social media daarbij is één van de onderwerpen die verder aandacht zullen krijgen.