Door Fred Rijkens op 15 oktober 2010

Het college houdt Goorse ondernemers voor de gek

In de raadvergadering van 28 september beloofde het college van burgemeester en wethouders € 500.000 vrij te maken voor verbeteringen in het centrum van Goor. Zo werd in de raadsvergadering een tipje van het collegeprogramma opgetild. Dit bedrag is echter nergens terug te vinden in de begroting voor 2011.

“Het blijkt dus slechts een ambitie te zijn waarvoor nog geld moet worden gevonden. Wij vinden dat de ondernemers op het verkeerde been zijn gezet. Op 28 september had het college meteen kunnen aangeven dat in de begroting voor komend jaar dit bedrag niet terug te vinden is. Deze eerlijkheid had het college gesierd. Nu lijken de ondernemers blij gemaakt te zijn met een dode mus”, aldus Fred Rijkens, fractievoorzitter van de sociaaldemocraten.

De PvdA vindt het hoog tijd dat het centrum van Goor wordt aangepakt. Er is te lang niet geïnvesteerd in het centrum. Hierdoor is het winkelen in Goor minder aantrekkelijk geworden. Dit is ook terug te zien in de besteding van klanten. Er wordt in Goor steeds minder geld uitgegeven aan producten als bijvoorbeeld kleding of elektronica. Hierdoor staan de opbrengsten van de ondernemers onder druk en is het minder aantrekkelijk voor nieuwe ondernemers om zich te vestigen in Goor. Als dit zo doorgaat, zal het centrum van deze plaats hard achteruit gaan.

De PvdA had in de raadsvergadering van 28 september, samen met de andere oppositiepartijen, D66, Gemeentebelangen, SP en Burgerpartijhof, een motie ingediend die het college opriep om te investeren in het centrum van Goor. Na de toezegging van het college dat er een half miljoen euro voor was opgenomen in het collegeprogramma, werd deze motie ingetrokken. “Wij waren ervan overtuigd dat het belang tot het college was doorgedrongen en dat er nu echt iets ging gebeuren. Wij voelen ons op het verkeerde been gezet en we vermoeden dat de ondernemers zich ook zo voelen”, aldus een ontstemde Rijkens.

De PvdA gaat hierover zeker opheldering vragen bij het college. “Belofte maakt schuld, dat had het college zich moeten realiseren.”

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens