De oppositie is gesjoemel met de begroting meer dan zat

7 november 2018

Oppositie geminacht door college.

De oppositiepartijen in de gemeenteraad van de Hof van Twente voelen zich geminacht door met name de uitspraak van wethouder Scholten dat door de begroting ‘hij het beoogde schokeffect heeft bereikt’. Frank Stevens (SP) zegt hierover: ‘Het is onbehoorlijk dat het college kennelijk denkt dat wij niet weten hoe serieus de problematiek is!’ Fred Rijkens (PvdA) sluit hierbij aan: ‘we zijn als partijen weken bezig om ons serieus voor te bereiden en we worden in de raad als een kleuterklasje behandeld’.

De partijen zijn des temeer verontwaardigd omdat het college geen enkele poging heeft gedaan om een goede onderbouwing en invulling te geven aan de bezuinigingen. Zelfs nadat in het technisch vragenuurtje  hierover een toezegging is gedaan, was er tot op vanmiddag geen helderheid. Het enige dat het college heeft gedaan is één totaal bezuinigingsbedrag van € 750.000 neer te leggen bij  Cultuur, Welzijn en Sport. Pas nadat CDA, VVD en PvdA maandag een motie hierover hebben ingediend, is het college op de valreep gekomen met een evenredig dekkingsplan. De PvdA is blij met dit dekkingsvoorstel, maar blijft er bij dat dit al veel eerder had moeten gebeuren.

Wel houdt het college vast aan het bestemmen van asbestreserve voor de Sociaal Economische Visie en plattelandsontwikkeling. Alice Olde Reuver of Briel (D’66): ‘Het is toch onbestaanbaar dat het college 1 miljoen uit de asbestreserve haalt, terwijl bekend is dat het Masterplan Asbest nog steeds geld tekort komt’. De oppositie komt daarom ook met een motie om dit te verhinderen.

De oppositie is dit gesjoemel met de begroting ook meer dan zat. Zij zal een motie indienen met de strekking dat als er volgend jaar als gevolg van het beleid van de rijksoverheid weer tekorten in de  (jeugd)zorg ontstaan, er geen dekking in de begroting meer wordt aangegeven. Daarmee zal de goedkeuring van de Provincie achterwege blijven en wordt de gemeente mogelijk onder toezicht geplaatst. Fred Rijkens: ‘Wij kunnen en willen als raad niet meer de verantwoording dragen voor de uitholling van cultuur, welzijn en sport in onze gemeente. Sterker nog, wij roepen alle 14 Twentse – en eigenlijk alle Nederlandse gemeenten – op om ons voorbeeld te volgen. We moeten nu een duidelijk signaal geven dat de maat vol is!’