18 maart 2016

Algemene (leden) vergadering PvdA Hof van Twente

Op donderdag 24 maart houdt de PvdA Hof van Twente haar Algemene Ledenvergadering. Deze avond spreekt Bert Otten met Fred Rijkens, de fractievoorzitter in  de gemeenteraad, en met Annemieke Wissink, lid van de Provinciale Staten en tevens lid van het partijbestuur van de landelijke PvdA. Aan de orde komen alle actuele onderwerpen die op dit moment de agenda bepalen, in de Hof zowel als (ver) daarbuiten.  Een mooie gelegenheid voor Fred en Annemieke om de aanwezigen een kijkje in de keuken te gunnen.

Belangstellenden zijn van harte welkom, ook niet-leden ontvangen we graag. De bijeenkomst vindt plaats in Bar Bistro Olde Smidse (Grotestraat 102 in Goor), binnenlopen vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur.