Voorzitter

Peter de Bruijn

Congresafgevaardigde en afgevaardigde Politieke Ledenraad, Politieke en bestuurlijke verbinding
Peter de Bruijn

Ik kwam op 6-jarige leeftijd in Delden wonen, destijds aan de rand van het dorp – pardon de stad. Geweldig om in deze gemeenschap en omgeving te mogen opgroeien. Mijn vader werkte bij de Servo, mijn moeder was actief in het kerkelijke leven. Het waren mooie jeugdjaren, met eerst de ‘School met den Bijbel’ en daarna de HBS in Hengelo. Tijdens mijn studie aan de Technische Hogeschool Twente – iets van Chemische
technologie, Gezondheids-techniek en Milieubeheer – woonde ik in Enschede, maar verbleef ook nog regelmatig weekenden in Delden.
Met de afronding van de studie liep ook mijn verblijf in Twente af: gaan waar het werk is. En niet alleen ‘mijn verblijf’ maar ‘ons verblijf’, getrouwd met de harstvriendin van de HBS. Eerst een aantal jaren in de omgeving van Delft, daarna een periode in de omgeving van Amersfoort. En enkele jaren geleden weer terug in het ouderlijk huis.

De jaren brachten me interessant werk, als adviseur voor bodem- en grondwaterkwaliteit, bodemgebruik en waterbeheer en milieubeleid in bredere zin. Ik mocht werken voor de rijksoverheid, provincies en gemeenten, maar ook voor opdrachtgevers uit het groot en kleiner bedrijfsleven. Meestal in Nederland, maar met buitenlandse projecten als krenten in de pap. Van de Caraïben tot Taiwan, van Spanje tot Oostblok: een multiculturele ervaring.

De jaren brachten ook kinderen, inmiddels zelf ouders geworden van nu 5 kleinkinderen. Onze wereld werd zo niet kleiner, integendeel, een zoon werkt in Brazilië, een dochter in Mozambique. Na mijn carrière als werknemer kwam ik in 2003 als ZZP’er op eigen benen te staan. Met de vrijheid om ook andere activiteiten dan alleen ‘werk werk werk’ op te pakken. De lokale politiek was daar één van. In Hoevelaken/Nijkerk werd ik lid vanProgressief21, een samenwerkingsverband van PvdA, D66 en Groen Links. Hoefde ik niet voor één van die drie partij te kiezen. Maar wel gezamenlijk sterk(er) tegen een meerderheidsblok van CDA/SGP/CU. Als verkiesbaar partijlid kon ik lid zijn van de commissie Fysiek, waarin het beleid over ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling en leefbaarheid aan de orde kwam.

En nu, hier, lid van de steunfractie van de PvdA en lid van het partijbestuur in onze gemeente. Vergelijkbaar boeiend als de gemeentepolitiek elders. En verrassend herkenbare verhoudingen tussen stad en land, notabel en volks, confessioneel en rood, burger en boer. Herkenbaar vanuit mijn Nijkerkse ervaringen, maar ook bekend vanuit mijn jeugd. So what’s new? Nieuw qua speelveld en omvang zijn de nieuwe taken en geldstromen die op de gemeente afkomen. Het nemen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van jeugdzorg, de zorg voor passend werk voor iedereen, de zorg voor ouderen en voor de zwakkere of minderbedeelde medemens is geen geringe opgave. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het verantwoordelijke bestuur, van de ambtelijke organisatie en van de raadsfracties – in ons geval kritisch maar constructief. En aan eigenlijk wel iedereen in onze gemeenschap. Uitdagend én belangrijk genoeg om me hiervoor de komende jaren in te zetten. En wellicht wilt u dat ook wel, neem dan gerust contact met ons op.

Ik houd me voornamelijk bezig met de verbinding tussen het bestuur en de fractie,  daarnaast organiseer ik de vertegenwoordiging van de afdeling in landelijke fora, zoals het congres.

 

Het bestuur van de PvdA Hof van Twente is bereikbaar via:

bestuur@pvdahofvantwente.nl

Of op adres:
Secretariaat PvdA Hof van Twente
p/a Mw. M. Gunderman
De Dinkel 36
7491 MK Delden