Annemieke Wissink-Berkers

 

In Hof van Twente woont Annemieke Wissink samen met haar gezin. Het landelijke gebied en de schoonheid en het belang daarvan gaat haar zeer aan het hart. Ze was betrokken bij beleidsadvisering op het gebied van plattelandsontwikkeling, landbouw, natuur en milieu. Over die onderwerpen praatte ze tot maart 2014 mee in de raad van Hof van Twente, en ze wil dat graag de komende vier jaar nog eens doen op provinciaal niveau.

Annemieke is fractiesecretaris en heeft als aanspreekpunt de gemeentes Hengelo, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente en Borne onder haar hoede. Ze is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Water en Inrichting Landelijk Gebied.