Door Onno Bordes op 12 januari 2014

Werkbezoek voedselbank

De PvdA fractie heeft een werkbezoek gebracht aan de Voedselbank. De heer Han Eulderink van de Voedselbank vertelde, dat er steeds meer gezinnen een beroep moeten doen op de voedselbank. Dit zijn niet alleen mensen met een uitkering. Ook de groep mensen met  een middeninkomen wordt groter. Doordat zij hun baan verliezen en hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen. In onze gemeente maken 62 gezinnen gebruik van de voedselbank.

Door de crisis gaan ook de supermarkten steeds scherper inkopen. Gevolg is dat met name het aanbod van verse groenten minder wordt voor cliënten van de voedselbank. Door financiële bijdragen probeert men dit op te vullen. De heer Eulderink vertelde, dat in tegenstelling tot de  gemeenten Hengelo en Borne, de gemeente Hof van Twente geen jaarlijkse bijdrage geeft aan de voedselbank.

Dit werkbezoek was voor de PvdA-fractie aanleiding om het initiatief te nemen om tijdens de algemene beschouwingen een motie in te dienen. Deze motie, die met algemene stemmen werd aangenomen houdt in, dat voor 2013, 2014 en 2015 jaarlijks een bedrag van 6.000 euro verstrekt wordt aan de voedselbank. Dit bedrag zal betaald worden uit de extra middelen die de regering beschikbaar heeft gesteld in het kader van het armoedebeleid.

De PvdA-fractie was duidelijk onder de indruk van wat de heer Eulderink allemaal vertelde, maar zeker ook van de inzet van de vele vrijwilligers, die er elke week voor zorgen, dat de kratten weer gevuld en verstrekt worden aan mensen die daarvoor in aanmerking komen. Dit werd nog versterkt door de enorme rij mensen die stonden te wachten voor de ingang van de voedselbank.

Ons gevoel is dubbel, aldus Nel Hilbrink. Aan de ene kant geweldig dat er een voedselbank is en er mensen zijn die zich het lot van deze burgers aantrekken en zich ervoor inzetten. Anderzijds is het beschamend, dat er in zo’n rijk land als Nederland dit soort voorzieningen noodzakelijk zijn.