Door Fred Rijkens op 5 februari 2014

Vragen fractie niet beantwoord door college

De PvdA heeft geen antwoorden van het College van Burgemeester en Wethouders van Hof van Twente gekregen op vragen die zij hebben gesteld over de terugkoppeling van een besluit over de uitponding van woningen in het bungalowpark Herikerflier. De PvdA wil over deze openbare informatie beschikken om zelf te kunnen bepalen of het mogelijk is om zonder juridische risico’s deze kwestie aan de orde te stellen in de gemeenteraad. “Wij kunnen ons alles voorstellen bij terughoudendheid om zaken te bespreken, die onder de rechter zijn, maar wij willen zelf een politiek oordeel kunnen vellen. We vinden dat noodzakelijk op grond van onze verantwoordelijkheid als gekozen volksvertegenwoordigers”, stelt Rijkens, fractievoorzitter van de PvdA.

“Een procedure kan mogelijk wel 4 tot 10 jaar duren en gedurende die tijd doet een Raad niets aan de oorzaak van het probleem dat is ontstaan. Wij willen bekijken of we maatregelen kunnen nemen om dit soort claims te voorkomen. Vanzelfsprekend willen we  heel voorzichtig  omgaan met de informatie, maar we willen wel 100% zekerheid. Uit de stukken van de rechtbank blijkt dat iemand  buiten zijn bevoegdheden heeft gehandeld. We hebben alle verslagen van de raadsvergaderingen en de collegevergaderingen er bij gehaald. In de stukken die wij hebben, is niets terug te vinden van een terugkoppeling. Wij willen nu weten of wij alle stukken hebben.” Rijkens wijst op het feit dat het College op grond van de gemeentewet verplicht is een raadslid alle informatie te verstrekken, die nodig is voor zijn functioneren. Bovendien dient het College vragen binnen 30 dagen te beantwoorden. “7 December hebben we onze vragen gesteld en nu pas na twee maanden krijgen we te horen dat het College geen antwoord wil geven. Daarmee handelt het College in strijd met de gemeentewet”, stelt Rijkens.

“Mijn fractie is echt stomverbaasd dat het College nu zelfs weigert ons openbare stukken te leveren c.q. om deze vraag van ons te beantwoorden. Iedere burger die zo’n verzoek doet krijgt die stukken wel, maar raadsleden verkeren kennelijk in een bijzondere positie, waardoor wij die informatie niet mogen hebben.”De PvdA, benadrukt Rijkens, heeft eerder aangedrongen op een besloten raadsvergadering om duidelijkheid te krijgen over deze zaak. Alleen Gemeente Belangen steunde dat verzoek, maar zelfs D66 en de SP waren hiertegen. “Dat deze partijen nu ook vinden dat deze stukken niet aan ons geleverd moeten worden verbijstert ons” aldus de PvdA-woordvoerder.

Rijkens geeft aan dat zijn fractie spoedoverleg heeft gehad met het bestuur van de PvdA, omdat ze dit een hele vreemde en ongezonde situatie vinden. Ook wij zijn ons terdege bewust van het feit dat je risico’s loopt als bepaalde zaken in het openbaar worden besproken. Maar de politieke verantwoordelijkheden kun je waarschijnlijk zonder risico’s aan de orde stellen. Maar Rijken benadrukt dat de PvdA de informatie, die ze hebben gevraagd nu alleen nog willen gebruiken om zelf tot een oordeel te komen. Over de vraag of ze hiermee naar buiten gaan hebben ze nog geen antwoord. Er zijn overigens ook een aantal punten waarover de PvdA nadrukkelijk geen vragen wil stellen, omdat ze daar wel degelijk een juridisch risico zien.

De PvdA heeft nu een WOB-verzoek bij het College neergelegd en doet een beroep op juridische bijstand, waarop raadsleden recht hebben. Mijn partij vindt dat het hier om een principiële zaak gaat. Het gaat om feit of je als raad naar behoren kunt functioneren. Rijkens geeft aan dat hij vermoedt dat de uitspraak van het College een unicum zal zijn in Nederland. “Ik vermoed niet dat het eerder is voorgekomen dat het een raadslid wordt ontzegd om informatie te krijgen uit openbare bronnen. Doordat het College twee maanden nodigt had onze vragen te beantwoorden krijgen wij steeds meer de indruk dat het College dit pijnlijke onderwerp uit de aandacht wil houden tijdens verkiezingsstrijd, om de VVD te beschermen.”

Rijkens: “Wat mijn fractie hier  mist is het zelfreinigend vermogen van de politiek. Het lijkt erop dat op een ouderwetse manier zaken onder de pet gehouden worden door mensen bang te maken voor een juridische claim. Wat men nu doet is het belemmeren van een lokale politieke partij bij het maken van afwegingen die zo’n partij verplicht is te maken naar de burgers. Wij zijn volksvertegenwoordigers en moeten in staat gesteld worden deze functie te kunnen uitoefenen.”

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens