Door Fred Rijkens op 13 maart 2016

Volle bak bij bijeenkomst in Markelo.

Afgelopen donderdag organiseerde de PvdA fractie een open fractieavond in Markelo. Markeloërs konden die avond zelf aankaarten, waarmee de politiek in de Hof aan de slag zou moeten. De beschikbare zaal kon het aantal belangstellenden maar net aan, want tot aan de laatste stoel was de zaal bezet. Er ontstond een levendige discussie tussen de meer dan 50 aanwezigen en de leden van de PvdA-fractie over onder andere de vluchtelingenproblematiek en dan met name de opvang van statushouders en de verkeersveiligheid. De PvdA fractie beloofd elke vragensteller terug te bellen of te mailen om te vertellen wat de fractie precies met alle vragen en opmerkingen heeft gedaan. Twee onderwerpen hielden de gemoederen in het bijzonder bezig. Vrijwel alle aanwezigen hadden problemen met de verkeersveiligheid in en rond Markelo. Met name de zgn. “springbulten” kwamen langs en andere verkeersbelemmerende maatregelen. Ook was men van mening dat er geen lijn te ontdekken valt over de getroffen maatregelen. “Het is nu een warboel”, aldus een aanwezige. Nel Hilbrink beloofde de aanwezigen een aantal specifieke situaties bij het College aan te kaarten en hierover terug te rapporteren.

Door de aanwezigheid van de directeur van de ABZ Diervoeding, de heer Roordink  ontstond er ook een levendige discussie over de positie van de fabriek in de kern van Markelo. De PvdA gaf aan zich steeds hard te hebben gemaakt voor het verdwijnen van de fabriek op deze plek in Markelo. Volgens de PvdA fractie was het echter een illusie om te verwachten, dat de gemeente het bedrijf zou kunnen uitkopen, omdat daarmee te grote bedragen zijn gemoeid. Nel Hilbrink, zelf woonachtig in Markelo benadrukte echter dat een situatie heel snel kan veranderen en dat je dan je kans moet grijpen als gemeente. Ze wees er nog op dat haar fractie bij de vaststelling van de structuurvisie voor Markelo het voor elkaar heeft gekregen  dat de aandacht van de gemeente gevestigd zou blijven op dit gebied. Hadden we dat toen uit die structuurvisie gehaald dan was de aandacht definitief weg geweest voor de ontwikkeling van dit gebied. De PvdA blijft van mening, en blijft dit ook opnemen in haar verkiezingsprogramma, dat anno 2016 een dergelijk bedrijf niet meer thuis hoort in een dorpskern. Dit bedrijf heeft grote invloed op de leefbaarheid in het dorp, aldus de sociaal democrate. Ondanks het feit, dat er maar weinig klachten binnenkomen bij de gemeente, wordt er veel gemord binnen de Markelose samenleving over stank, stof en zwaar verkeer door de kern van Markelo. In dat kader riep de PvdA ABZ Diervoeding op, om mee te denken, maar ook om mee te betalen aan de aanpak van de brug over het Twentekanaal, zodat het aantal verkeersbewegingen van zware vrachtwagen kan afnemen. Volgens Hilbrink zie je steeds vaker, dat bedrijven ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in dit soort zaken en dan bijdragen aan de oplossing van problemen die door een bedrijf worden veroorzaakt. Met als gevolg, dat de waardering voor zo’n bedrijf toeneemt. Op de vraag hoe het zit met de miljoen voor de rondweg stelde fractievoorzitter Fred Rijkens dat het nooit echt de bedoeling is geweest om een rondweg aan te leggen voor Markelo. Naar zijn mening was dit bedrag slechts bedoeld om de weerstand tegen het bungalowpark te verminderen. Wij vinden wel dat er een bedrag beschikbaar moet blijven voor de verkeersveiligheid in Markelo, zo stelde hij.  Een van de aanwezigen kreeg nog de lachers op zijn hand door voor te stellen om op de Herikberg een lus aan te leggen, waardoor Gorenaren niet meer langs deze weg naar de A1 zouden kunnen rijden. Op de vraag hoe Gorenaren dan naar Markelo zouden moeten komen bleef het lang stil…………

Voor informatie verwijzen wij naar Nel Hilbrink

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens