29 november 2013

Verkiezingsprogramma en kandidaten

Op 19 maart mogen we allemaal weer naar de stembus om nieuwe keuzes te maken voor onze gemeente. De PvdA Hof van Twente ziet vol vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 tegemoet. Dit komt door het sterke verkiezingsprogramma en door de lijst met goede kandidaten:

Kandidatenlijstt

Verkiezingsprogramma 2014-2018

De PvdA staat voor een sociale samenleving, een samenleving waarin we naar elkaar uitkijken en samen zorgdragen voor onze omgeving. Iedereen probeert in eerste instantie zelf het beste van zijn leven en zijn omgeving te maken, maar waar dit niet lukt, stelt de gemeente zich solidair op voor de mensen die zich buiten hun schuld om tijdelijk of permanent minder goed kunnen redden. Iedereen heeft recht op perspectief, gelijke kansen en een (lokale) overheid die daarvoor de voorwaarden schept. Hiervoor is een eerlijke en open houding van de gemeente richting de burgers essentieel.

In deze economisch donkere dagen hebben we geen gemakkelijke opgave. De werkloosheid neemt toe, veel banen staan op de tocht en voor veel bedrijven dreigt sluiting. Dat is bedreigend voor veel mensen, maar vooral voor diegenen die toch al een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben, denk aan uitzendkrachten, voormalige bijstandsgerechtigden, jongeren, ouderen, nieuwe medelanders en mensen met een beperking. Daarnaast zal in de komende raadsperiode ook de gemeente Hof van Twente gekort worden op haar budget en vermindert daardoor de financiële armslag.

Hoe fors de bezuinigingen ook zullen zijn, de PvdA zal ervoor blijven staan dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Het solidariteitsprincipe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, blijft voor de PvdA onverkort gehandhaafd.

Naast de genoemde bedreigingen heeft de komende periode ook veel kansen. Gestimuleerd door bezuinigingen zullen de inwoners van onze gemeente weer meer in staat zijn om zelf initiatieven te nemen en deze te ontwikkelen. De gemeente neemt dan niet meer het voortouw, maar faciliteert. De PvdA zal deze participatie waar mogelijk ondersteunen en versterken. Daarnaast zal de PvdA zich inzetten voor een sterke en vitale gemeente, waarin we werkgelegenheid stimuleren en ervoor willen zorgen dat zowel jong als oud goed in onze gemeente kan wonen. Een gemeente waarin je wilt leven en waarin je graag je kinderen groot wilt brengen. Dat willen we doen op een duurzame wijze en met behoud van onze prachtige natuur en landschappen.

Dat kunnen we niet alleen, wél samen met de inwoners en andere betrokkenen bij onze Hof van Twente. Het motto van de PvdA voor de komende raadsperiode luidt dan ook:

Met elkaar, voor elkaar!