verkiezingsprogramma 2022-2026

29 december 2021

Fijn wonen in Hof van Twente

Verkiezingsprogramma PvdA Hof van Twente 2022-2026 

Partij van de Arbeid Hof van Twente

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Beluister hier ons verkiezingsprogramma

Hof van Twente is een gemeente om trots op te zijn, waar het prettig wonen en werken is, met een prachtige omgeving en goede, toegankelijke voorzieningen op maat. Een plek waar mensen zich thuis voelen. Een Twentse gemeente met een eigen identiteit en groen karakter; de verschillende wijken en kernen dragen hieraan bij.

Achter al dat fijns gaan echter ook grote verschillen schuil. Want niet iedereen profiteert van de huidige economische voorspoed. Voor veel van onze inwoners zijn de (financiële) zorgen niet voorbij. In plaats van dat zij meedoen, vervallen zij in armoede, komen terecht in een isolement van schaamte en lopen de kans “gestraft” te worden omdat ze bijstandsafhankelijk zijn. 

De verdeeldheid en polarisatie tussen arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, jong en oud, met en zonder handicap of chronische ziekte, met en zonder migratieachtergrond neemt toe. De PvdA verzet zich tegen deze tweedeling. Wij staan voor verbinding, dialoog en begrip voor elkaar. 

We gaan het debat met elkaar aan, maar sluiten elkaar niet uit. We investeren in echte integratie, in samen leven, in samen mee doen. 

De PvdA staat naast alle bewoners om samen Hof van Twente een veilige, eerlijke en open gemeenschap te laten zijn en blijven. Daar zetten we graag met u de schouders onder! 

In dit verkiezingsprogramma doen wij voorstellen en uitspraken om Hof van Twente, nog mooier en socialer te maken. De PvdA maakt zich aan de hand van vier uitgangspunten onder de paraplu van wonen sterk voor een goed bestaan voor alle Hof bewoners.

Klik op de afbeeldingen voor meer informatie

Inkomen : Bestaanszekerheid en betaalbaar wonen in Hof van Twente

 

Zorg : Ieder in Hof van Twente die zorg nodig heeft kan daarop rekenen 

Leefomgeving : Samen leven en opgroeien in een veilig, sociaal en leefbaar Hof van Twente

 

Cultuur : Creativiteit en cultureel besef zijn de sleutelfactoren voor de ontwikkeling van individu, samenleving en economie in Hof van Twente.

Deze uitgangspunten zijn de leidraad voor de PvdA in de nieuwe raadsperiode, waarbij we uiteraard de samenwerking zoeken met iedereen die de ongelijkheid in Hof van Twente te lijf wil gaan. De PvdA staat daarbij garant voor solide financiële keuzes.