Door Fred Rijkens op 2 februari 2014

Uitnodiging bijeenkomst zorg

Partij van de Arbeid Hof van Twente nodigt u uit voor een boeiende discussie met als thema: “transities; samen zorgen voor een sterk en sociaal Hof van Twente” De avond zal ingeleid worden door Otwin van Dijk, 2e kamerlid PvdA.

datum: dinsdag 25 februari 2014

tijd: inloop 19.00 uur, start programma 19.30 uur

locatie: Rest. In de Hagen, Stadshagen 201 te Delden

voor wie: voor burgers, zorgverleners, huisartsen, bestuurders sportverenigingen enz.

Waarom deze avond?
transities Met de komst van de transities AWBZ begeleiding, jeugdzorg en passend onderwijs, verandert de verantwoordelijkheid van de gemeente Hof van Twente op het gebied van zorg en welzijn. Daar waar de provincie verantwoordelijk was voor Jeugdzorg, en het zorgkantoor voor begeleidingsvragen, zal mogelijk al op 1 januari 2015 de gemeente deze verantwoordelijkheid overgedragen krijgen. Uitdaging voor de gemeente Hof van Twente is de kwaliteit van zorg en welzijn te verhogen, en tegelijkertijd kosten te besparen. Gemeenten krijgen immers minder geld voor dezelfde taken. mening uit het veld Graag willen we met alle aanwezigen discussiëren over de vraag wat anders kan. En wat beter kan. Maar ook; wat al goed gaat, en behouden moet blijven. Wat vinden burgers van aangekondigde veranderingen? Hoe is het met de mantelzorger nu verantwoordelijkheden wellicht nog zwaarder gaan drukken? Daarom zullen ook medewerkers van Steunpunt Informele Zorg (mantelzorg) en van CarintReggeland Maatschappelijke Ondersteuning hun medewerking aan deze bijeenkomst verlenen. Welke ideeën hebben verenigingen over hun rol binnen participatie? Wordt de huisarts voldoende gefaciliteerd in de nieuwe rol? Hoe kijkt de onderwijzer aan tegen de komst van passend onderwijs? Kunnen sociale wijkteams een rol spelen in het slechten van verschillende professionele en organisatorische domeinen? rol van de politiek De Partij van de Arbeid fractie heeft zich tot doel gesteld het gemeentelijk beleid rond zorg en welzijn strak langs de meetlat “sterker en socialer” te houden. Als vervolg op onze uitgebrachte zorgnota, willen we proberen om op deze avond tot afspraken te komen met andere politieke partijen. Na ongeveer een jaar willen wij kijken wat er met deze afspraken en gedane beloftes is gebeurd. Om dat te kunnen doen, willen we nog beter inzicht hebben in de huidige en wenselijke situatie in de Hof van Twente. Van wie kunnen we dat beter horen, dan van mensen die dagelijks als burger en hulpverlener met deze thema’s te maken hebben?
Inleiding door Otwin van Dijk Om in de stemming te komen en ons nog eens mee te nemen in de visie vanuit de overheid, zal Otwin van Dijk, voormalig wethouder van de gemeente Doetinchem en thans 2e Kamerlid voor de PvdA, zijn opvattingen over de “nieuwe zorg” met ons delen. Hij stond als wethouder van Doetinchem aan de wieg van een concept dat landelijk veel navolging heeft gekregen. Daardoor is hij momenteel een veel gevraagde deskundige. Hij zal vertellen over de laatste ontwikkelingen m.b.t. de transities en wat dit nu betekent voor de toekomst van de zorg op plaatselijke niveau.
Kom je ook? Wil je tijdens deze avond meediscussiëren? Heb je een uitgesproken mening over hoe het wel, of juist ook niet zou moeten met zorg en welzijn in de Hof van Twente? Heb je vragen aan de politiek? Kom dan op 25 februari a.s. We hopen op je komst!
Met vriendelijke groeten, Fred Rijkens, fractievoorzitter van de PvdA in de Hof van Twente

zie hier de volledige uitnodiging

 

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens