Door Peter de Bruijn op 28 februari 2016

Statenlid Annemieke Wissink gekozen in partijbestuur PvdA

De Algemene Ledenvergadering van de Partij van de Arbeid heeft Annemieke Wissink, uit Bentelo, benoemd als lid van het landelijk partijbestuur. Sinds de provinciale verkiezingen van 2015 is ze actief in de Overijsselse Staten, nadat ze eerder de partij vertegenwoordigde in de gemeenteraad van Hof van Twente.

Wissink geeft aan er vooral veel zin in te hebben. “Ik weet dat de partij er beter voor gestaan heeft, maar voor mij is dit niet het moment om het kopje te laten hangen, maar juist om er een schepje bovenop te doen. Ik geloof in de sociaaldemocratische idealen, dat we allemaal gelukkiger worden als we naar elkaar om kijken en zaken eerlijk verdelen. Daarom heb ik me gekandideerd voor het PvdA-partijbestuur. Ik ben blij dat de ledenvergadering mij het vertrouwen heeft gegeven om hier de komende 4 jaar mee aan de slag te mogen gaan.”

De ambitie van Annemieke Wissink is duidelijk. “Ik zou het liefst, en dat klinkt misschien wat vreemd, zo weinig mogelijk tijd in het partijkantoor in Amsterdam doorbrengen. Ze hebben er heerlijke koffie en de mensen daar doen goed werk, daar ligt het niet aan. Maar toch vind ik dat er te weinig aandacht en animo is voor de lokale afdelingen, vooral de kleinere. Terwijl dat juist de mensen zijn die voor ons de straat op gaan en in de gemeenteraden voor onze waarden opnemen. Ze staan het dichts bij onze leden, het is de ‘werkvloer’ van onze partij. Ik zou van onderop willen kijken waar het partijbureau de lokale afdelingen van dienst kan zijn. Want we moeten het samen doen!”

Het PvdA-partijbestuur is belast met het bestuur en de algemene leiding van de Partij van de Arbeid. Een vitale en sterke vereniging die midden in de samenleving staat, is de hoofdtaak van het bestuur. Naast de vereniging is het partijbestuur ook de spil van de partij in brede zin. Het partijbestuur bestaat uit elf leden, waaronder Hans Spekman, die voorzitter van dit bestuur is.

Peter de Bruijn

Peter de Bruijn

Ik kwam op 6-jarige leeftijd in Delden wonen, destijds aan de rand van het dorp – pardon de stad. Geweldig om in deze gemeenschap en omgeving te mogen opgroeien. Mijn vader werkte bij de Servo, mijn moeder was actief in het kerkelijke leven. Het waren mooie jeugdjaren, met eerst de ‘School met den Bijbel’ en

Meer over Peter de Bruijn