SP, GroenLinks, PvdA en D’66 vragen een extra raadsvergadering aan!

11 april 2018

SP, D66, PvdA en GroenLinks verzoeken gezamenlijk  om op korte termijn een extra Raadsvergadering bijeen te roepen. Een verzoek daartoe is gisteravond aan Burgemeester Ellen Nauta kenbaar gemaakt. Bedoeling van de 4 partijen is om te komen tot een Raadsprogramma. Alice Olde Reuver van D66 noemt zo’n Raadsprogramma passen bij de duale koers die de Raad al jaren voert in de Hof. De gehele Raad bepaald in een Raadsprogramma wat er de komende vier jaar moet gebeuren en het College voert dat programma uit stelt de D66 voorvrouw.

Herman Kalter van de SP noemt een Collegeprogramma  uit de tijd en eigenlijk te weinig transparant. Daarnaast heeft zijn partij zich verbaasd over het feit dat de informateur voor het nieuwe College heeft aangegeven dat er geen enkel aanknopingspunt is om tot samenwerking met een andere partij in de Raad te komen. Het zou toch verbijsterend zijn dat partijen in de Raad zulke uiteenlopende opvattingen hebben  dat verdere samenwerking niet mogelijk is zo stelt Kalter. De uitspraak van formateur Scholten dat er geen enkel aanknopingspunt voor samenwerking zou zijn heeft overigens alle vier partijen enorm verbaasd stelt ook Onno Bordes van de PvdA.

Er is de afgelopen vier jaar op heel veel terreinen samen gewerkt en naar onze mening kan juist een Raadsprogramma daar nu ook nog  meer inhoud en kracht aan geven zo stelt Bordes. Ook hij noemt een Collegeprogramma volkomen uit de tijd en de tot standkoming schimmig. Bert Eggink van GroenLinks vindt het op zich geen punt dat CDA en VVD samen verder optrekken maar jammer is het natuurlijk wel. Je kunt zoveel meer als je een wat breder bestuur hebt vinden we als GroenLinks. Maar met een Raadsprogramma biedt je alsnog de mogelijkheid om alle goede dingen uit de programma’s van niet-coalitiepartijen ook mee te nemen zo stelt hij. Het is mogelijk dat je nadat je het over het Raadsprogramma eens bent alsnog tot een bredere coalitie kunt komen. Alle partijen verzoeken overigens het CDA en de VVD om even een pas op de plaats te maken voordat de coalitiebesprekingen worden afgerond. Het zou een gemiste kans zijn om niet als gehele Raad betrokken te worden bij de belangrijke zaken die ons te doen staan.

VVD en CDA hebben in de gesprekken met de anderen partijen in de Raad ook benadrukt dat men in het Collegeprogramma ook rekening wil houden met de wensen van andere partijen. Bordes zegt dat op zich in tegenspraak te vinden aan de uitspraak dat CDA en VVD geen aanknopingspunten zien bij ander politieke partijen maar ik ga er vanuit dat ze dit serieus bedoelen. Als dat zo is dient dat ook in de openbaarheid plaats te vinden stelt hij. Dat kan dan in de door ons gevraagde extra raadsvergadering. Bordes wijst er op dat nog niet zo lang geleden ook VVD en CDA zich hebben uitgesproken voor het opstellen van een raadsbreed programma. Naar mijn mening wordt daardoor het bestuur van een gemeente sterker doordat het programma niet alleen steunt op een meerderheid van de helft plus één maar in principe de steun heeft van de hele Raad.

Inmiddels heeft Burgemeester Nauta kenbaar gemaakt dat de extra raadsveragdering zal plaatsvinden op 18 april as. Aanvang 20.30u

In de Tubantia van 11 april is een artikel te lezen dat de formateur Jeroen Goudt van de CDA  in Borne wel eerst een Raadsprogramma wordt vastgesteld en daarna een coalitie gaat formeren. Dat is wat de PvdA eigenlijk ook het liefste ziet.

Jeroen Goudt gaat door als formateur