Door op 10 augustus 2012

Samen tegen goederenvervoer

Afgelopen week heeft de minister gereageerd op de ruim zestienhonderd zienswijzen die zijn ingediend tegen de planvoorbereiding voor het goederenvervoer in Oost-Nederland. PvdA-afdeling Hof van Twente had hiertegen actie gevoerd en iedereen opgeroepen om de door haar opgestelde zienswijze in te dienen. Hier is veel gehoor aan gegeven: maar liefst 128 keer is de PvdA-zienswijze naar Den Haag gestuurd.

De beantwoording door de minister heeft langer geduurd dan gebruikelijk, vanwege het grote aantal reacties uit het Oost-Nederland. “Ze weten nu in Den Haag wel waar Hof van Twente ligt. Er zijn massaal reacties uit deze gemeente gekomen. Niet alleen de voorbeeld-zienswijze van de PvdA is vaak ingestuurd, ook zijn er uit onze gemeente veel andere zienswijzen ingediend. Dat is een heel mooi resultaat, maar acties en protest blijven noodzakelijk”, aldus Annemieke Wissink, raadslid van de PvdA. “Dat de Tweede Kamer de beslissing over de plannen heeft uitgesteld tot er een nieuw kabinet is, is goed nieuws, maar dit wil zeker niet zeggen dat ze ook definitief van de baan zijn. We moeten als gemeente, maar zeker ook als regio zorgen dat deze plannen zo snel mogelijk in de prullenbak verdwijnen.”

De plannen voor het goederenvervoer houden onder meer in dat de Twentekanaallijn (van Zutphen richting Hengelo, door Hof van Twente) of de Twentelijn (het spoor via Deventer naar Almelo) wordt opgewaardeerd tot een hoogfrequente lijn. Hierdoor zouden naast de bestaande personentreinen circa tachtig goederentreinen per etmaal gebruikmaken van het spoor. Het spoor door de gemeente Hof van Twente zou hiervoor verdubbeld moeten worden. “Om dit te realiseren zullen waarschijnlijk woningen afgebroken moeten worden, ook in de Hof, waar de huizen soms dicht op het spoor staan. De goederentreinen zijn langer en zwaarder dan de huidige treinen en mogen net zo hard rijden als personentreinen. Hierdoor gaat het overlast door geluid en trillingen door het spoor schrikbarend toenemen. Ook bestaan er zorgen over de veiligheid, in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen door bewoonde gebieden”, aldus Wissink, die stelt dat dit niet mag gebeuren. “De PvdA roept iedereen op om gezamenlijk op te trekken tegen de plannen”. Informatie over de acties van de PvdA zijn te vinden op www.hofvantwente.pvda.nl of u kunt contact opnemen via annemiekewissink@hofvantwente.nl.