2 februari 2014

Ruim baan voor jongeren in de Hof

19 februari 19:30 uur – Café De Ster Goor

De PvdA Hof van Twente organiseert op 19 februari een themabijeenkomst over het onderwerp ‘Jeugdwerkeloosheid’. Jongeren in de Hof hebben steeds meer moeite om hier in de buurt werk te vinden. Dat dwingt ze om, vaak ook met tegenzin, hier weg te trekken. Hierdoor verschraalt de lokale gemeenschap: de buurt, vereniging en familie voelen het vertrek. Weliswaar blijft contact mogelijk door bezoek en via ‘social media’, maar geen handjes, praktische hulp, nabije kameraadschap. Hans Spekman, voorzitter van de PvdA, zal het belang van werk en passende werkgelegenheid voor een gemeenschap belichten.

De ontwikkeling, gevolgen, mogelijke oplossingen en ‘stappen in de goede richting’ worden deze avond besproken. Geen lange inleidingen, maar vooral gesprek over de verschillende aspecten. De discussie wordt geleid door Bert Otten, voormalig wethouder en bestuurder in onze regio. Ervaren vertegenwoordigers vanuit werkgevers- en ondernemerskring, opleidingensector, werkzoekenden en (gemeentelijke) politiek brengen ervaringen en visie in. We hopen dat ook de deelnemers in de zaal hun vragen, zorgen, ervaringen en meningen willen delen.

De discussie wordt gevoerd aan de hand van de inzichten die worden ingebracht door Arja ten Thije, beleidsmedewerker Arbeidsmarkt Regio Twente, John van der Vegt, bestuursvoorzitter ROC van Twente, enkele ondernemers en werkzoekenden uit de Hof. De lokale politiek schuift aan in de persoon van Fred Rijkens, fractieleider van de PvdA in de gemeenteraad Hof van Twente.

Otten en Rijkens zullen als afsluiting van de avond met deelnemers en aanwezigen een ‘Agenda’ opstellen die ons de komende jaren verder kan brengen in het bieden van ‘Ruim baan voor jongeren in de Hof’. Het scheppen en behouden van voldoende en passende arbeidsplaatsen in onze gemeente en regio is immers een gezamenlijke opgave. Van overheden, ondernemers en werkgevers, scholen en opleidingsinstituten, bemiddelaars en ook werkzoekenden zelf. En die toekomstige, bereikbare werkgelegenheid is ook een gezamenlijk belang. Van onze werkzoekenden zowel als van onze ondernemers. Laat ons weten wat u van de gemeente (en van de politiek) verwacht, en help ons zo om die verwachting zo goed als mogelijk waar te maken.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 februari in Café de Ster in Goor. Ontvangst vanaf 19.30 uur, start programma 20.00 uur.

Relevante achtergrondinformatie:

Aanpak jeugdwerkloosheid Regio Twente 2013 – 2014

samenvatting-nationaal-techniekpact-2020