Door Fred Rijkens op 5 maart 2017

Raad om de tuin geleid.

De Raad van de gemeente Hof van Twente is volgens de PvdA fractie om de tuin geleid bij de besluitvorming rond het zonnepark de Waterlanden.  Tijdens de besluitvormende Raadsvergadering is aangegeven dat de opstelling van de zonnepanelen niet veranderd kon worden omdat dan geen SDE subsidie mogelijk zou zijn. Fractievoorzitter Fred Rijkens geeft nu aan dat dat onzin is. Om in aanmerking te komen voor subsidie ben je alleen maar verplicht om een minimale capaciteit te plaatsen stelt Rijkens. Als je die panelen vervolgens richting het noorden zou zetten zou dat de SDE subsidie niet in de weg staan. De noodzakelijke capaciteit die je moet plaatsen om in aanmerking te komen voor SDE subsidie is slechts 60 panelen stelt Rijkens en heeft niets met de uiteindelijke opbrengst te maken.

In Goor worden honderden panelen geplaatst dus de noodzakelijke capaciteit om subsidie te krijgen haalt men vele malen. De PvdA stelt dat de ondernemer onder het mom van overheidsregels eigenlijk alleen maar bezig is met het behalen van het maximale rendement in financieel opzicht. Als we de plannen zouden inrichten zoals de omwonenden dat willen krijgen we voor 1000 gezinnen extra duurzame stroom. Dan levert de ondernemer een beetje winst in maar we doen dit alleen maar omdat we een duurzame gemeente willen worden en niet om ondernemers te spekken ookal gaat dat ten kosten van de duurzaamheidsopbrengst

Nu gebruiken we extra grond met minder  opbrengst omdat de ondernemer naar maximale winst streeft. Mijn fractie is echt woedend over de misleidende informatie die we hebben gekregen. Het College had zich zelf beter moeten informeren stelt de PvdA voorman en niet alleen moeten afgaan op de informatie van deze ondernemer.  Rijkens geeft ook aan dat het door het College gepresenteerde verhaal over het gebrek aan zon in het oosten van het land ten opzichte van het aantal zone uren in Zeeland  een broodje aap verhaal is. Ook dat heeft te maken met het rendement van de ondernemer en niets met het krijgen van subsidie.  Volgens de PvdA is de Raad op verkeerde gronden akkoord gegaan met een voorstel omdat dit plan veel en veel beter had gekund.

Als we doen wat de bewoners voorstellen dragen we in de eerste plaats veel meer bij aan de duurzaamheiddoelstelling maar we komen ook nog eens tegemoet aan de wensen van de buurt.

De PvdA herhaalt nog eens de wens om de commercie verder buiten de deur te houden tenzij bewoners zelf initiatieven nemen om commerciële partijen in te schakelen. Voor ons is dit ook een experiment om de inwoners in onze gemeente weer het initiatief te geven bij dit soort projecten. De PvdA kiest er  voor om het geld niet naar commerciële partijen weg te dragen maar om  burgers zelf  de winsten te laten ontvangen. Het College heeft het steeds over een circulaire economie stelt Rijkens. Dat houdt in dat je het geld dat verdiend wordt zoveel mogelijk in eigen gebied wil houden waardoor de welvaart toeneemt. Wij vinden duurzaamheid daar een uitstekend middel voor maar dan moeten we de commerciële wolven van elders wel buiten de deur zien te houden stelt Rijkens.

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens