Door op 30 oktober 2013

PvdA wil uitspraak Hofpanel over digitale borden

De PvdA Hof van Twente plaatst steeds grotere vraagtekens bij het draagvlak voor de geplande digitale informatieborden bij de toegang van alle kernen in de gemeente. Volgens fractielid Annemieke Wissink van deze partij krijgt haar fractie steeds meer reacties van ondernemers die niet zitten te wachten op deze investering.  Maar ook andere inwoners van de gemeente geven aan dat een investering in de borden in deze tijd van bezuinigingen niet gewenst zijn. Op een lokale nieuwssite in de gemeente pakte een gehouden raadpleging  erg negatief uit voor de investering van € 100.000 die wordt voorgesteld. “Wij hebben het gevoel dat maar een klein groepje voorstander is van de digitale borden, door een peiling in het Hofpanel kunnen we hier hopelijk een beter beeld van krijgen.”, aldus Wissink.

Naast de financiële vraagtekens, zijn er veel inwoners die de wenselijkheid van de borden ter discussie stellen. Ze vinden dat de borden niet passen bij het karakter van hun dorp. Bovendien wijzen burgers op het feit dat er nog maar een paar jaren gelden geïnvesteerd is in nieuwe borden door de gemeente. Wissink: “Wij spreken maar weinig mensen die voorstander van die borden zijn, we vragen ons daarom openlijk af of de wens van de economische werkgroep wel een wens is die gedeeld wordt door de inwoners, ondernemers en niet-ondernemers.”

Wissink geeft toe dat haar fractie altijd terughoudend is geweest als het om inzet van het Hofpanel. Het panel is een groep inwoners waaronder een peiling wordt gehouden over verschillende zaken die de gemeente aangaan. “Op zich is dit geen verkeerd instrument, alleen in het verleden waren vragen vaak erg suggestief. Hierdoor waren de uitkomsten van die peilingen onbetrouwbaar. In dit geval denken we toch dat het Hofpanel misschien een ander licht werpt op de zaken die aan de raad gepresenteerd zijn. Ook willen we graag weten welke groepen en welke dorpen voor de digitale borden zijn en welke er tegen zijn. Wanneer dit helder is, kunnen we een goede discussie voeren en een heldere afweging maken.”

De discussie over de borden heeft de laatste tijd tot nogal wat ophef in de raad geleid. Volgens de oppositie heeft het College zich niet gehouden aan een door de raad vastgestelde motie waarin werd opgeroepen de plannen eerst nader uit te werken en met een concreet voorstel te komen voordat de raad definitief zou beslissen over de investering. De PvdA geeft aan alsnog met de borden in te zullen stemmen als het Hofpanel een twee derde aan voorstanders oplevert. “In dat geval vinden we de aanhang zo groot dat we gehoor moeten geven aan een door onszelf opgeroepen ontwikkeling. We zijn nu weliswaar tegen dit plan maar als de inwoners van onze gemeente desgevraagd massaal aangeven dit te zien als een goede investering in de economie van onze gemeente kun je je daar moeilijk niets van aantrekken, dan had je hen niet naar hun mening moeten vragen”, aldus Wissink.