Door Onno Bordes op 13 september 2015

PvdA wil opvang asielzoekers in Hof van Twente

De fractie van de PvdA wil dat Hof van Twente snel opvang gaat bieden aan asielzoekers. “We hebben allemaal de afschuwelijke beelden van vluchtelingen in de media gezien. Steeds meer mensen uit oorlogsgebieden ontvluchten huis en haard op zoek naar veiligheid. Wij willen in onze gemeente een plek vinden om vluchtelingen op te vangen. Wij roepen de gemeente op om snel in actie te komen, de nood is hoog.”  aldus Nel Hilbrink namens de fractie van de PvdA.

Omdat er in ons land op dit moment onvoldoende opvang is voor het grote aantal asielzoekers die zich dagelijks melden, heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een dringende oproep gedaan aan alle gemeenten om opvang te bieden aan deze mensen. Hilbrink: “Wij willen gehoor geven aan deze oproep en met spoed op zoek gaan naar een geschikte locatie.”

Enige maanden geleden heeft in de gemeente de discussie plaatsgevonden over opvang in Huize Scherpenzeel in Goor. De PvdA heeft zich toen uitgesproken tegen de opvang van asielzoekers op deze locatie omdat deze zich te dichtbij de woningen van zeer kwetsbare ouderen zou bevinden. Hilbrink: “Huize Scherpenzeel vinden wij nog steeds geen geschikte plek voor de opvang, maar dat betekent niet dat wij tegen de opvang van asielzoekers in onze gemeente zijn. Wij hebben duidelijk aangegeven dat we onze verantwoordelijkheid willen nemen. Gelukkig waren de meeste fracties dit met ons eens. Maar sinds deze discussie is het oorverdovend stil. Wij willen graag weten wat de gemeente sindsdien gedaan heeft om opvang te realiseren en wanneer we de eerste asielzoekers zouden kunnen verwelkomen.”  In de raadsvergadering van 15 september stelt de PvdA hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders.