Door op 21 december 2011

PvdA wil meer waardering voor jonge vrijwilligers

PvdA Hof van Twente is in de raadsvergadering van 20 december gekomen met een voorstel tot invoeren van een soort  jeugdlintje. Dit lintje is bedoeld voor jongeren die een aanzienlijke bijdrage leveren aan de samenleving in de gemeente Hof van Twente. Wethouder van Zwanenburg heeft toegezegd met een voorstel te komen om jonge vrijwilligers meer waardering te geven.

“Jongeren zorgen voor leven en leefbaarheid in onze kernen, daarom is het belangrijk hen te koesteren” zo verwoordt Annemieke Wissink de achtergrond van het voorstel van de sociaaldemocraten. Zij vinden het, in tijden van bezuinigingen, vergrijzing en een dreigende krimp, extra belangrijk om de inzet van de jongeren te stimuleren en erkennen. Zij zijn immers de toekomst van onze gemeente.

In de gemeente Hof van Twente zijn er veel jongeren die zich inzetten voor de samenleving. Zij spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de scouting, maar ook bij de organisatie van verschillende evenementen die medebepalend zijn voor de identiteit van onze kernen. “De gemeente mag blij zijn met haar jongeren, het wordt nu tijd dat te uiten” aldus Wissink.