Door Fred Rijkens op 19 augustus 2013

PvdA wil meer profijt gemeentelijke reserves

De lokale PvdA fractie wil de gemeentelijke reserves anders inzetten dan tot op heden is gebeurd. Volgens die partij reserveren alle gemeentes in ons land over het algemeen meer geld dan strikt noodzakelijk is. Daarnaast dwingt de rijksoverheid gemeenten om voortaan te lenen bij diezelfde rijksoverheid. Dat laatste vertrouwt de PvdA niet omdat juist de rijksoverheid met forse tekorten kampt en de lokale overheid altijd verplicht een sluitende begroting moet hebben. Volgens fractievoorzitter Fred Rijkens lopen gemeenten met die gedwongen winkelnering grote risico’s en dat wil zijn fractie voorkomen. Het Rijk heeft volgens Rijkens de afgelopen twintig jaar meer geld uitgegeven dan ze binnen krijgt terwijl gemeenten altijd netjes hun begroting sluitend moeten maken. Als wij als gemeenten moeten lenen bij het Rijk dan voorzie ik dat diezelfde rijksoverheid niet met zijn vingers van die gemeentelijke gelden kan afblijven als de nood aan de man is. De Partij van de Arbeid wil om die reden geen geld bij het Rijk parkeren maar wil deze middelen investeren in de lokale gemeenschap door deel te nemen aan maatschappelijk belangrijke ontwikkelingen. Rijkens haalt daarvoor een aantal oude eigen PvdA plannen uit de kast die in het verleden, deels overigens met de VVD, zijn uitgewerkt. Wij willen ongebruikte industrieterreinen voorlopig invullen met zonnecollectoren, met de woningcorporaties bekijken of het woningbestand op grote schaal energiezuiniger kan worden gemaakt en Rijkens  sluit een actieve deelname in het door inwoners van de gemeente Hof van Twente opgerichte energiebedrijf niet uit. Ook wil de PvdA nagaan of het investeren in de digitalisering van het platteland en industrieterreinen tot de mogelijkheden behoort waarbij steeds wel voorop moet staan dat de lokale overheid zijn geld terug moet kunnen halen als dat nodig is voor de gemeentelijke huishouding. Dat is volgens de PvdA in het verleden nooit een probleem geweest want de deelnames die we voorheen hadden in energie- water en afvalbedrijven hebben ons heel veel geld opgeleverd terwijl die investeringen in het begin niet rendabel waren.

Het meest in het oog lopende plan van de PvdA is een duurzaamheidplan voor Markelo.  Rijkens stelt dat zijn fractie zich hevig heeft verzet tegen het bungalowpark en het varkenscluster maar dat zijn fractie altijd wel heeft gezocht naar alternatieven voor de landbouw. Mijn fractie staat nog steeds op het standpunt dat de agrariërs in Markelo de energieleveranciers van Markelo zouden moeten gaan worden en dat daar ook een versterking van de agrarische sector van uit zou moeten gaan. We hebben nooit zo maar nee tegen het varkenscluster gezegd maar ook altijd alternatieven aangedragen om de agrarische sector te versterken. Wij willen de agrarische sector sterker maken door een “tweede tak” te ontwikkelen.  Hij verwijst daarbij naar de ontwikkelingen in de glastuinbouw waarbij verwacht wordt dat deze sector in 2025 leveranciers van energie worden.  Voor mijn partij geldt dat  agrariërs sterker worden als ze naast hun agrarische activiteiten ook voor onze energie gaan zorgen. Ook zal die sector duurzamer moeten worden. De Markelose samenleving is al lang bezig met duurzaamheidactiviteiten en daar willen we bij aansluiten. Volgens Rijkens sluit dat andere initiatieven niet uit maar voor ons ligt het accent eerst op Markelo en wat we daar leren passen we elders dan ook toe.

Op de vraag waar het geld vandaan moet komen stelt de PvdA woordvoerder dat we moeten zoeken naar een minder conservatieve manier van reserveren bij de gemeente. We houden als gezamenlijke gemeenten jaarlijks ruim 7 miljard over op reserveringen en voorzieningen en de gemeente Hof van Twente reserveert gemiddeld veel meer dan andere gemeenten in Nederland. Dat geld is eigenlijk dood geld en wij willen dat geld risicoloos onderbrengen in lokale initiatieven die door burgers worden gedragen en waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Rijkens onthult ook dat zijn partij bij de verkiezingen voor 2014 opteert voor deelname in het College. We hebben de afgelopen jaren heel veel initiatieven ontplooid en dan niet alleen vlak voor de verkiezingen. We vinden dat we in staat zijn een aantal zaken goed aan te pakken en daar willen we wel voor gaan. Als je hard roept dat het beter kan moet je ook bereid zijn dat te bewijzen en dat willen we niet uit de weg gaan. Op de vraag of het CDA deelname van de kritische PvdA wel ziet zitten geeft Rijkens als antwoord dat politiek in de Hof eens volwassen moet worden. Je moet in de politiek tegen kritiek kunnen en als je een coalitie vormt moet je het lef hebben om dat ook met een sterke partij te doen en niet altijd de meest meegaande uitkiezen stelt hij. Regeren doe je naar zijn zeggen op kracht en niet op de welwillendheid en zwakke knieën van een andere. Volgens Rijkens heeft de vorige coalitie aangetoond dat er goed met zijn partij valt samen te werken. We hebben als VVD, Gemeentebelangen en PvdA heel goed samengewerkt en we zijn als PvdA niet van de macht uitgegaan maar van samenwerking en dat ging in de gemeenteraad beter dan ooit.

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens