Door John Koster op 24 mei 2016

PvdA wil meer aandacht voor ZZP’ers.

De PvdA wil meer aandacht voor kleine zelfstandigen in de gemeente.

PvdA- schaduwfractielid Jos Duurland vindt, dat zzp’ers de toekomstige armen in onze samenleving dreigen te worden, als de wetgeving zich niet aanpast aan het feit dat steeds meer mensen al of niet gedwongen zzp’er worden.

Voor arbeidsongeschiktheid en ouderdomspensioen bestaan volgens Duurland nauwelijks voorzieningen, dat betekent dat er straks een grote groep mensen komt die moeten rondkomen van hun AOW, terwijl er steeds meer rekening wordt gehouden met het feit dat iedereen een aanvullend pensioen heeft.

De keuze om zzp’er te worden is volgens Duurland lang niet altijd zo romantisch als voorgesteld. Er worden steeds minder vaste banen aangeboden en heel veel ouderen worden zo rond hun 50e op straat gezet, terwijl de werkeloosheidsuitkeringen zijn ingekort en de bijstand het toekomstig inkomen lijkt te gaan worden.

Om die reden kiezen veel mensen, noodgedwongen, voor het zzp’er-schap, maar Duurland ziet ook bij agrariërs en andere kleine ondermers, dat het water veel mensen tot aan de lippen staat. De gemeente kan deze mensen hulp bieden om een moeilijke periode te overbruggen stelt Duurland.

Samen met de PvdA-fractie staat Duurland op het standpunt dat er wettelijke maatregelen moeten komen die vooral het probleem van de hoge kosten voor opbouw van het pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering zouden moeten oplossen.

Duurland erkent dat het geen gemeentelijke taak is, maar ook de gemeente kan zzp’ers en kleine ondernemers helpen met allerlei regelingen, zoals het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), die ook voor deze groepen toegankelijk zijn maar die veelal onbekend zijn.

De gemeente zou deze groepen, de zzp’er en kleine lokale ondernemers, bijvoorbeeld ook een voorrangspositie  kunnen geven bij gemeentelijke aanbestedingen.  Een optie zou moeten zijn bij aanbestedingen, dat grotere ondernemers meer punten scoren bij een aanbesteding, wanneer zij gebruik maken van lokale kleine ondernemers en zzp’ers.

Zijn partij zal er bij het College van B&W op aandringen om voorlichtingsbijeenkomsten te beleggen om de zzp’ers, agrariërs en kleine ondernemers beter te informeren over de mogelijkheden, die zij hebben op gemeentelijke steun in de meest brede vorm.

 

Voor meer informatie:

Jos Duurland

tel 06-24877283

John Koster

John Koster

Steinwegstraat 13 7491KD Delden

Meer over John Koster