Door Fred Rijkens op 2 maart 2014

PvdA wil lokale “Bol.com” i.p.v. digitale borden

De fractie van de PvdA verbaast zich over het feit dat het College de plannen voor digitale borden toch doorzet. Volgens deze partij is uit diverse burgerfora juist gebleken dat de meerderheid van de bevolking tegen deze investering is. Bovendien had de gemeenteraad besloten de 100.000 vooralsnog te parkeren voor betere ideeën van ondernemers in de Hof.

De sociaaldemocraten vinden dat er nuttiger bestedingsdoelen zijn en komen om die reden met een motie waarin ze voorstellen dit bedrag in te zetten voor duurzaamheids maatregelen die ten goede komen van lokale ondernemers. Ook wil de PvdA pogingen ondersteunen om tot een distributienet te komen voor lokale ondernemers onder andere door werkzoekenden in te schakelen. Bedoeling is dat deze werklozen uiteindelijk een vaste baan zouden moeten krijgen met de opzet van een lokale koeriersdienst. Door het opzetten van een lokale “Bolcom” wil de PvdA zien te voorkomen dat steeds meer detailhandel uit de gemeente verdwijnt omdat goederen digitaal worden besteld. We staan een brede opzet voor waarbij zowel de supermarkt alsook de pizzeria alsook de lokale groothandel op een digitaal Hof van Twente platform hun producten aanbieden. Door de opzet van een lokale koeriersdienst kan elke boodschap bij een lokale ondernemer nog dezelfde dag worden bezorgd.

Het mes snijdt volgens de PvdA aan twee kanten, de detailhandel in deze gemeente zou omzet kunnen behouden en werklozen zouden kunnen komen tot een eigen koeriersdienst. De PvdA vindt deze voorziening overigens ook van belang omdat ouderen steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen. Als boodschappen worden thuisbezorgd wordt voorkomen dat ouderen gedwongen worden om naar de stad te verhuizen. De PvdA is geen voorstander van een opzet vanuit de gemeente maar wil dat lokale ondernemers en enthousiaste werklozen de handen ineens slaan in een soort coöperatie. De gemeente kan helpen met een startkapitaal dat uiteindelijk bij succes terugvloeit in een lokaal investeringsfonds ter bevordering van de economie in de Hof van Twente.

Geld reserveren voor kunstgrasvelden in Markelo en Bentelo

Naast dit plan wil de PvdA met de 300.000 die de gemeente overhoudt bij de aanpak van de Reggeloop een fonds instellen voor de aanleg van kunstgrasvelden in Markelo en Bentelo. De woordvoerder van de PvdA geeft aan dat het College beide plaatsen heeft beloofd dat er kunstgrasvelden zouden komen in beide plaatsen als er voldoende middelen voor beschikbaar waren.  De afgelopen maanden is er heel veel geld op het kleed gekomen voor nieuwe plannen. Het lijkt ons redelijk om nu ook  eerst de beloftes na te komen die eerder zijn gedaan. Ook op dit punt komt de PvdA met een motie in de raadsvergadering van 11 maart as.

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens